Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Додаток № 2
до рішення Бережанської районної ради
"Про внесення змін до районного бюджету на 2016рік" від                               2016 року №
Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку(тис. грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
01
         Районна рада

      010116

      Органи місцевого   

       самоврядування

Придбання предметів довгострокового користування       20,000

   20,000
10

           Відділ освіти

   райдержадміністрації        070201

Загально-освітні школи(в

     т.ч.школа-дитячий

      садок,інтернат при

    школі),спеціалізовані

    школи, ліцеї, гімназії,

             колегіуми

Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для учнів загально-освітніх навчальних закладів       54,341

   54,341
Придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості      120,000

  120,000


Всього
     194,341

  194,341


Керуючий справами виконавчого апарату районної ради В.Є.ЗІНЧУК