Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тринадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” грудня 2016 р.                                                                       № 174

м. Бережани

Про внесення змін до Статуту Комунального

закладу «Бережанський центр первинної

медичної (медико – санітарної) допомоги»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікара Комунального Закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» Н.О.Погоратої щодо внесення змін до Статуту Комунального Закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» у зв'язку із набранням чинності Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, керуючись ст. 57 Господарського кодексу України, районна рада

 

вирішила:

 

1. Розділ 8 «Майно та фінанси» доповнити пунктами 8.8 та 8.9 такого змісту:

«8.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.»;

8.9. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Комунального Закладу «Бережанський центр первинної медичної (медико – санітарної) допомоги», реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом».

 

2. Розділ 10 «Припинення діяльності» доповнити пунктом 10.10 такого змісту:

«10.10. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації , злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету».

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                  В.Ф.БІЛИК