Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тринадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” грудня 2016 р.                                                                       № 175

м. Бережани

Про внесення змін до Статуту

Бережанської центральної

районної комунальної лікарні

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікара Бережанської центральної районної комунальної лікарні В.Р.Вридника щодо внесення змін до Статуту Бережанської центральної районної комунальної лікарні (далі- Бережанської ЦРКЛ) у зв'язку із набранням чинності Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 440, відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, керуючись ст. 57 Господарського кодексу України, районна рада

 

вирішила:

1. Розділ VII «Кошти і джерела надходжень» доповнити пунктами 2, 3 такого змісту:

         «2. Доходи (прибутки) Бережанської ЦРКЛ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Бережанської ЦРКЛ, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

         3. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.».

2. Розділ IX «Порядок реорганізації і ліквідації ЦРКЛ» доповнити пунктом 3 такого змісту:

         «3. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету».

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                  В.Ф.БІЛИК