Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Тринадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” грудня 2016 р.                                                                       № 178

м. Бережани

 

Звіт голови районної ради

про свою діяльність за рік

 

 Керуючись п. 17 ч. 6 ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , районна рада

в и р і ш и л а :

1. Звіт голови районної ради про свою діяльність за звітний період прийняти до відома.

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                     В.Ф.БІЛИК