Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

ПРОЕКТ

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від   26  грудня   2016 року                                                                          180

 

Про внесення змін до районного

бюджету на 2016 рік

 

 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 25 грудня 2015 року № 30 „Про районний бюджет на 2016 рік”, із змінами і доповненнями, Розпорядженням КМУ від 21 грудня 2016 року №980-р, Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 766-од,  керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Збільшити обсяг доходів загального фонду за кодами класифікації доходів  в сумі    7128,888 тис.грн.:

- 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу»

1,528 тис.грн.

-41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот»

6538,2 тис.грн.

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на здійснення            заходів щодо соціально-економічного роз-витку окремих  територій»

572,0 тис.грн.

- 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку  у вигляді заробітної плати»

17,16 тис.грн.

2.Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік в сумі 6539,728 тис.грн.:

2.1.За функціональною класифікацією видатків:

Соціальний захист і соціальне забезпечення                                    6539,728 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

    6539,728тис.грн.

2.2.1.

Збільшити асигнування на:

  6539,728тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

  6539,728тис.грн.

 

КФК 090201 “Пільги ветеранам війни, особам, на яких поши-рюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам , які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудо-ві заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інва-лідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги ”

47,148 тис.грн.

 

КФК 090204 “Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих, у зв`язку з виконанням службових обов`язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на житлово-комунальні послуги”

5,733 тис.грн.

 

КФК 090207 «Пільги, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , дружинам (Чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

2,547 тис.грн.

 

КФК 090210 “Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”

0,9 тис.грн.

 

КФК 090215 “Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги” 

17,067 тис.грн.

 

КФК 090405 “Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”

6464,805 тис.грн.

 

КФК 090302 “Допомога у зв»язку із вагітністю і пологами” 

1,528 тис.грн.

3.Зменшити обсяг доходів загального фонду за кодами класифікації доходів  в сумі    645,6 тис.грн.:

-41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»

645,6 тис.грн.

3.1. За головними розпорядниками коштів:

3.1.1

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

Зменшити асигнування на:

    645,6 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

    645,6 тис.грн.

 

КФК 090406 “Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”

    645,6 тис.грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної та економічної класифікації  видатків  загального фонду районного бюджету на 2016 рік  за головними розпорядниками коштів:

4.1

Відділ культури райдержадміністрації

 

4.1.1.

Збільшити асигнування на:

18,38 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

18,38 тис.грн.

 

КФК 110201 «Бібліотеки»

1,39 тис.грн.

 

КФК110202 «Музеї та виставки»

0,25 тис.грн.

 

КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

16,740 тис.грн.

4.1.2.

Зменшити асигнування на:

18,38 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         нарахування на заробітну плату

9,35 тис.грн.

 

КФК 110201 «Бібліотеки»

0,3 тис.грн.

 

КФК110202 «Музеї та виставки»

0,19 тис.грн.

 

КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

1,6 тис.грн.

 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей»

7,26 тис.грн.

 

·         поточні видатки

9,03 тис.грн.

 

КФК 110104 «Видатки на заходи , передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва»

7,3 тис.грн.

 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей»

1,73 тис.грн.

 

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного фонду на 2016 рік в сумі 589,16  тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду районного бюджету до спеціального( бюджету розвитку):

      5.1.За функціональною класифікацією видатків:

     Освіта                                                                                                             276,19 тис.грн.

     Охорона здоров»я                                                                                         190,0 тис.грн.

  Культура                                                                                                        94,47 тис.грн.

  Соціальний захист                                                                                        28,5 тис.грн.

        5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1

Відділ освіти  райдержадміністрації

276,19 тис.грн.

 

·         капітальні видатки

276,19 тис.грн.

 

КФК 070201 «Загальноосівтні школи (в т.ч.школа-дитячий са-док, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

226,21 тис.грн.

 

КФК 070401 »Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

49,98 тис.грн.

5.2.2

Відділ охорони здоров»я  райдержадміністрації

190,0 тис.грн.

 

·         капітальні видатки

190,0 тис.грн.

 

КФК 080101 «Лікарні»

       190,0 тис.грн.

5.2.3.

Відділ культури райдержадміністрації

94,47 тис.грн.

 

·         капітальні видатки

94,47 тис.грн.

 

КФК110202 «Музеї та виставки»

    8,25 тис.грн.

 

КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

       11,0 тис.грн.

 

КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей»

63,22 тис.грн.

 

КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»

12,0 тис.грн.

5.2.4.

Управління соціального захисту райдержадміністрації

28,5 тис.грн. 

 

·         капітальні видатки

28,5 тис.грн. 

 

КФК 091204»Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг»

28,5 тис.грн. 

 

 

 

 6. Затвердити зміни до переліку обєктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення),  згідно з додатком № 1.

7. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2016 році (додаток № 7  типового рішення), згідно з додатком № 2.

        8. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2016 рік, зменшивши  фінансування за кодами 208400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) за спеціальним фондом на суму 589,16 тис.грн. та зменшивши за загальним фондом на – 589,16 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 589,16 тис.грн

9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

  

 

  Голова

Бережанської районної ради                                                                   В.Ф.БІЛИК