Бережанська Районна Рада

Офіційний Веб-сайт

Друк
Таблиця 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2017 рік по Бережанському району
№ з/п Показники Одиниця виміру 2015 рік звіт 2016 рік 2017 рік
Програма Очік/факт виконан-ня % виконання Програма % до очік/факт 2016 року
1 Розвиток сфери матеріального виробництва
  Обсяг випуску продукції в основних сферах матеріального виробництва млн.грн. 282,9 282,6 288,1 102,0 292,5 101,5
  в тому числі:              
  - промисловість млн.грн. 50,803 41,562 42,625 102,6 43,478 102,0
  - сільське господарство млн.грн. 226,7 234,71 237,5 101,2 240 101,1
  - будівництво млн.грн. 5,4 6,3 8 148,1 9 112,5
2 Промисловість
  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ всього по галузях: тис.грн. 50803,2 41562 42625 102,6 43477,5 102,0
  – машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування тис.грн.            
 
  - текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів тис.грн.            
  - виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції тис.грн            
  - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції тис.грн.            
  – виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів тис.грн 11220,8 11782,0 4300,0 36,5 4386 102,0
  – виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність тис.грн 3072,4 3226 2700 83,7 2754 102,0
  – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів тис.грн            
  - постачання електоенергії, газу,пари та кондиційованого повітря тис.грн            
  - водопостачання, каналізація та поводження з відходами тис.грн            
  – металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування тис.грн.            
  – добувна промисловість і розроблення кар’єрів тис.грн. 36510 38336 35625 92,9 36337,5 102,0
  Обсяг виробленої промислової продукції (діючі ціни) – всього тис.грн. 51680,6 50022 48650 97,3 49623 102,0
  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району всього: тис.грн. 50803,2 53344 42625 79,9 43477,5 102,0
  в т.ч. по підприємствах              
  ТОВ "Крона" тис.грн 11220,8 11782 4300 36,5 4386 102,0
  ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» тис.грн 36510 38336 35625 92,9 36337,5 102,0
  ТОВ «Потутори ДОЗ» тис.грн 3072,4 3226 2700 83,7 2754 102,0
  Виробництво найважливіших видів промислової продукції у натуральному вимірі:              
  Продовольча група:              
  - цукор пісок із цукрових буряків тонн            
  - м'ясо і субпродукти 1 категорії тонн            
  - ковбасні вироби тонн            
  - масло тваринне тонн            
  - сири жирні тонн            
  - молоко оброблене рідке тонн            
  - борошно тонн            
  - крупи тонн            
  - соки фруктові та овочеві тонн            
  - овочі, фрукти консервовані тонн 198 208 65 31,3 66,3 102,0
  - горошок зелений тонн 340 279,3 445 159,3 453,9 102,0
  - компоти не включені до інших категорій тонн            
  - квасоля консервована тонн 266 288,8 100 34,6 102 102,0
  - молоко згущене тонн 0 0 6 0,0 6,1 101,7
  - консерви свинні та говяжі тонн            
  - напої, всього з них тис. дал            
  Вино-горілчана продукція              
  - горілчані та коньячні вироби тис. дал.            
  - пиво тис. дал.            
  Непродовольча група:              
  - спирт тис. дал.            
  - тканини бавовняні тис.кв.м.            
  – паркет штучний тис.кв.м 24,6 25,8 16,7 64,7 17,03 102,0
3 Будівельна індустрія
  Будівельні матеріали:              
  у т.ч. цегла керамічна невогнетривка млн. шт. ум. цегли            
  - вапно тис.тонн 18,5 19,43 18,2 119,5 18,56 102,0
  - вапняк тис.тонн 63,4 66,6 50 100,8 51 102,0
  - конструкції збірні для цивільного будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю тис.куб.м            
  - бетон товарний тис.тонн            
  - пісок, галька, гравій та щебінь для будівництва тис.куб.м            
4 Сільське господарство
  Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств (ціни 2016 року) – всього млн.грн. 226,7 234,71 237,5 101,2 240 101,1
  в тому числі:              
  - с/г підприємства млн.грн. 75 79,91 80,7 101,0 81,5 101,0
  - населення млн.грн. 151,8 154,8 156,8 101,3 159,9 102,0
  Валова продукція сільського господарства на одну особу грн. 5543 5709 5619 98,4 5785 103,0
  Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі всіма категоріями господарств:              
  - зернові культури тис.тонн 44,2 45,98 48,2 104,8 50,4 104,6
  - цукрові буряки тис.тонн 0,3 0,2 1,95 975,0 2,2 112,8
  - картопля тис.тонн 43,1 38,17 39 102,2 39,7 101,8
  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 8,42 8,86 8,73 98,5 8,95 102,5
  - молоко тис.тонн 15,18 16,6 16,48 99,3 16,7 101,3
  - м'ясо тис.тонн 1,82 1,86 1,83 98,4 1,9 103,8
  - яйця млн. шт. 10,14 11 10,14 92,2 10,9 107,5
  Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі с/г підприємствами:              
  - зернові культури тис.тонн 32,5 35,91 38,2 106,4 39,9 104,5
  - цукрові буряки тис.тонн     1,75 0,0 1,8 102,9
  - картопля тис.тонн 0,03 0,03 0,009 30,0 0 0,0
  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 0,35 0,4 0,28 70,0 0,35 125,0
  - молоко тис.тонн 0,6 0,6 0,68 113,3 0,7 102,9
  - м'ясо тис.тонн 0,11 0,11 0,08 72,7 0,12 150,0
  - яйця млн.шт. 0 0 0 0,0 0 0,0
  Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в натуральному виразі населенням:              
  - зернові культури тис.тонн 11,7 10,6 10 94,3 10,5 105,0
  - цукрові буряки тис.тонн 0,3 0,2 0,2 100,0 0,2 100,0
  - картопля тис.тонн 43,1 38,17 39 102,2 39,7 101,8
  - овочі (відкритого ґрунту) тис.тонн 8,07 8,4 8,45 100,6 8,6 101,8
  - молоко тис.тонн 14,58 16 15,8 98,8 16 101,3
  - м'ясо тис.тонн 1,71 1,75 1,75 100,0 1,8 102,9
  - яйця млн.шт. 10,14 11 11 100,0 11 100,0
5 Лісове господарство
  Загальна площа лісів тис.га 29,7 29,7 29,7 100,3 29,7 100,0
  Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства тис. грн 38782 28700 40168 106,7 32200 80,2
  Заготівля ліквідної деревини – всього, тис.куб.м 53,1 48,3 48,3 100 42 87,0
  з них:              
  - ділова деревина тис.куб.м 17,3 17,6 17,6 100 15,3 86,9
  - дров’яна деревина для технологічних потреб тис.куб.м 27,7 25,7 5 100 4,4 88,0
  - дрова тис.куб.м 8,1 5 25,7 100 22,3 86,8
  Посаджено лісів га 112,3 105 123,6 100 110 89,0
6 Капітальне будівництво
  Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування млн.грн. 32 34 22 64,7 24 109,1
  - в тому числі за рахунок державного бюджету тис.грн. 650 680 20 2,9 22 110,0
  Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 775 823 1030 125,2 1124 109,1
  Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності та за рахунок усіх джерел фінансування:              
  - в промисловість тис.грн. 1600 1700 800 47,1 850 106,3
  - в сільське господарство, лісове та рибне господарства тис.грн. 2350 2450 1175 48,0 1225 104,3
  - в будівництво тис.грн. 700 1000 350 35 500 142,9
  Загальна площа житла введеного за рахунок всіх джерел фінансування тис. кв.м. 5,2 5,8 0,2 3,4 0,3 150,0
  Введення за рахунок всіх джерел фінансування:              
  - середні навчальні заклади уч. місць            
  - дошкільні заклади освіти дит.місць            
  - лікарні ліжок            
  - водопровідні мережі км            
  - каналізаційні мережі км            
  -теплопостачання (котельні) Гкал/год            
  - газові мережі км            
  Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком – всього тис. дол. США 908,2 908,2 908,2 100,0 910 100,2
  Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року (надходження) тис. дол. США 0 0 0 0,0 0 0,0
  Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу дол. США 22 23 22 100,0 23 104,5
  Зовнішньоторговельний оборот товарами в тому числі: тис. дол. США 2629 3545 2300 87,5 2400 104,3
  - експорт тис дол. США 2629 3400 2300 87,5 2300 100,0
  - імпорт тис. дол. США 0 0 0 0,0 0,1 0,0
7 Транспорт та зв'язок
  Обсяг перевезень вантажів: тис.тонн 6,5 6,6 6,5 100,0 6,6 101,5
  - залізничним транспортом тис.тонн 0 0 0 0 0 0
  - автотранспортом тис.тонн 6,5 6,6 6,5 100,0 6,6 101,5
  Обсяг перевезень пасажирів: тис.чол. 4550 4150 4150 91,2 4150 100,0
  - залізничним транспортом тис.чол. 0 0 0 0 0 0
  - автотранспортом тис.чол. 4550 4150 4150 91,2 4150 100,0
  Кількість користувачів мережі Інтернет одиниць 1209 1220 1209 100,0 1220 100,9
8 Торгівля та послуги
  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі млн. грн. 155 180 24,1 13,4 26,0 107,9
  Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі % 115 104,3 104,3 100,0 112,7 108,1
  Обсяг реалізованих послуг млн грн. 18 22,5 0,09 0,4 0,1 111,1
  Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 184,1 103,7 106 102,2 105,3 99,3
9 Фінансова діяльність
  Прибутки підприємств тис. грн. 35593,4 27500 37290 135,6 37910 101,7
  в тому числі:              
  - промисловість тис. грн. 17788 7560 19450 257,3 19580 100,7
  - сільське господарство тис. грн. 16327,3 13200 17200 130,3 17650 102,6
  - будівництво тис. грн. 604,2 0 640 0,0 680 0
  Збитки підприємств тис. грн. 16666,8 48550 17575 36,2 19300 109,8
  В тому числі:              
  - промисловість тис. грн. 2039,7 4850 2475 51,0 2400 97,0
  - сільське господарство тис. грн. 14221,4 20420 15100 73,9 16900 111,9
  - будівництво тис. грн. 0 0 0 0,0 0 0,0
  Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб’єктам господарювання та населенню (обороти) млн грн.            
  Сума кредитів, одержаних сільськогосподарськими підприємствами (обороти) млн грн.            
  Фонд оплати праці усіх працівників, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності млн.грн. 214,3 214,3 56,5 26,4 68,3 120,9
  в тому числі штатних працівників тис. грн. 174,5 174,5 55 31,5 66,3 120,5
  Середньооблікова кількість штатних працівників осіб 4909 4909 1260 25,7 1260 100,0
  Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у сферах економічної діяльності грн. 3271 3271 3636 111,2 4382 120,5
  в тому числі:              
  - у промисловості грн. 5553 5553 4885 88,0 5000 102,4
  - у сільському господарстві грн. 4293 4293 4029 93,9 4250 105,5
  - у будівництві грн. 2146 2146 1804 84,1 3200 177,4
  Середньомісячна зарплата працівників, зайнятих у бюджетних установах грн. 2845 2845 2399 84,3 3200 133,4
10 Розвиток малого підприємництва
  Кількість малих та середніх підприємств один. 131 140 40 28,6 41 102,5
  в тому числі малих підприємств один. 126 134 39 29,1 40 102,6
  Кількість діючих малих та середніх підприємств на 10 тис. населення один. 32 34 19 55,9 19 100,0
  в тому числі малих підприємств один. 30 32 18 56,3 18 100,0
  Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах осіб 1292 1455 394 27,1 340 86,3
  в тому числі на малих підприємствах осіб 803 942 255 27,1 280 109,8
  Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання – фізичних осіб осіб 1083 1150 1357 118,0 1360 100,2
  Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва тис.грн. 15948,9 34000,0 8500,0 25,0 9000,0 105,9
  Кількість селянських (фермерських) господарств одиниць 18 18 18 100,0 19 105,6
  Кількість фермерських сільськогосподарських угідь тис. га 1768 1768 1768 100,0 1768 100,0
  Кількість створених робочих місць в малому та середньому підприємництві місць 185 210 65 31,0 70 107,7
11 Населення та ринок праці
  Середньорічна чисельність наявного населення тис.осіб 41,3 41,3 21,4 21,3 21,3 99,5
  Чисельність економічно–активного населення осіб 11885 11880 6168 51,9 6168 100
  в тому числі працездатного віку осіб 4800 4850 2465 50,8 2465 100,0
  Чисельність працівників у віці 15–70 років, зайнятих економічною діяльністю – всього осіб 5205 5205 2707 52,0 2650 97,9
  в тому числі:              
  - промисловість осіб 455 455 236 51,9 230 97,5
  - сільське господарство, лісове та рибне господарства осіб 211 211 116 55,0 116 100,0
  - будівництво осіб 132 132 0 0,0 0 0,0
  Чисельність безробітних на кінець року (за методологією МОП) осіб            
  Кількість створених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності місць 629 629 337 53,6 337 100,0
  в тому числі:              
  - у промисловості місць 29 126,1 20 69,0 20 100,0
  - у сільському господарстві, лісовому та рибному господарствах місць 8 9 18 225,0 18 100,0
  - у будівництві місць 9 10 8 88,9 8 100,0
  Кількість працівників, зайнятих в бюджетних установах (без галузей культури) осіб 2964 3095 1538 49,7 1538 100,0
  Кількість створених робочих місць в бюджетних установах місць 0 0 0 0,0 0 0,0
12 Розвиток соціальної сфери
  Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах тис. осіб 1812 1800 1787 99,3 1800 100,7
  Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів екстернатної форми навчання осіб 1 0 0 0,0 0 0,0
  Кількість дітей у постійних дошкільних закладах осіб 1021 330 330 100,0 360 109,1
  Охоплення дітей (від 3 до 6 років) постійними дошкільними закладами (у% до кількості дітей відповідного віку) % 84% 56% 56% 99,5 60% 108,1
  Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі “Охорона здоров’я у розрахунку на одиницю населення грн. 751,889 270 671,323 248,6 725,35 108,0
  Забезпеченість населення стаціонарними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення ліжок 51,2 47,4 47,6 100,4 47,6 100,0
  Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини на 10 тис. населення осіб 7 7,2 7,2 100,0 7,3 101,4
  Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими проміле 8,2 3,2 8,2 256,3 7,5 91,5
  Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на100 тис. населення осіб 41,3 65 66,2 180,0 48,2 72,8
  - в тому числі в сільській місцевості осіб 38,7 70 66,5 67,7 60,5 91,0
  Кількість осіб, в яких вперше виявлено онкозахворювання на100 тис.населення осіб 257,7 285 265 67,7 255 96,2
  - в тому числі в сільській місцевості осіб 269,7 280 275 0 255 92,7
  Кількість масових бібліотек всіх видів одиниць 43 43 43 100 43 100,0
  Книжковий фонд бібліотек тис. прим. 321 319 318,5 99,7 317 99,5
  Кількість клубних установ всіх видів одиниць 43 40 40 100 40 100,0
  - у них місць тис. місць 6850 6530 6530 100 6530 100,0
  Кількість театральних колективів одиниць 40 40 40 100 40 100,0
  Кількість театрів одиниць            
  - у них місць місць            
  Відвідуваність театральних установ за рік тис.відв.            
  Кількість концертних залів одиниць            
  у них місць місць            
  Відвідуваність концертних установ за рік тис.відв.            
  Кількість музеїв одиниць 2 1 1 100 1 100,0
  Відвідуваність музеїв за рік відвідув. 26637 14820 14830 100,9 14850 100,1
13 Охорона навколишнього природного середовища
  Відведено (скинуто) зворотніх вод, тис.куб.м 5150 5160 5150 99,8 5160 100,2
  в тому числі:              
  забруднених тис.куб.м 5150 5160 5150 99,8 5160 100,2
  - з них без очищення тис.куб.м 5150 5160 5150 99,8 5160 100,2
  Потужність очисних споруд тис.куб.м            
  Викиди шкідливих речовин у повітря тис.тонн 13810 13810 13810 100,0 13810 100,0
  в тому числі:              
  стаціонарними джерелами забруднення тис. тонн 13810 13810 13810 100,0 13810 100,0
  автомобільним транспортом тис. тонн            
  Екологічний податок тис. грн. 32520 33000 32520 98,5 33000 101,5
  Обсяги утилізації заборонених до використання та непридатних отрутохімікатів, накопичених у господарствах тонн            
  Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ одиниць 6 8 6 75,0 8 133,3