Бережанська Районна Рада

Офіційний Веб-сайт

Друк

Таблиця 3

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку

Бережанського району на 2017 рік

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

1

2

3

4

5

1.Промисловість

1.1.

 

 

Створення нових видів конкурентоздатної промислової продукції шляхом модернізації виробничих потужностей та впровадження нових технологій

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, промислові підприємства

 

1.2.

Реалізація заходів з відновлення виробничої діяльності економічно неактивних підприємств в районі, з метою зростання обсягів промислового виробництва

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, промислові підприємства

 

1.3.

Розширення ринків збуту та збільшення обсягів експорту шляхом залучення промислових підприємств до участі у всеукраїнських та міжнародних виставкових заходах

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, промислові підприємства

 

1.4.

Моніторинг показників підприємств, діяльність яких має стратегічне значення для економіки району та які формують економічний потенціал області

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, промислові підприємства

 

1.5.

Вивчення питання влаштування технологічного парку, виготовлення проектно-кошторисної документації для його реалізації за рахунок грантових коштів

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

2. Сільське господарство

2.1.

Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в районі

2017

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

2.2.

Сприяння розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції

 

 

2017

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.3.

Проведення аудиту земель сільськогосподарського призначення в розрізі користувачів

2017

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.4.

Будівництво тваринницького приміщення для вирощування свиней в Нараївській сільській раді Бережанського району

2017

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.5.

Реконструкція тваринницького приміщення ТОВ «Вербів» для вирощування свиней

2017

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

2.6.

Проведення сільськогосподарських ярмаркових заходів в районі

2017

рік

відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації

 

3. Дорожня інфраструктура, транспорт та зв'язок

3.1.

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг шляхом забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання комунальних доріг та доріг загального користування у населених пунктах Бережанського району

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.2.

Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі та об’єктів придорожнього сервісу у населених пунктах Бережанського району

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.3.

Створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг, збереження та створення нових робочих місць, залучення додаткових одиниць техніки на договірних умовах. Проведення роботи щодо недопущення нелегальних перевезень

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.4.

Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць у сільських населених пунктах Бережанського району

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

3.5.

Підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом:

- посилення вимог до автомобільних перевізників та забезпечення контролю за дотриманням ними вимог законодавства з питань безпеки дорожнього руху;

- покращення контролю за станом дорожнього полотна на дорогах всіх форм власності

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

3.6.

Розширення спектру й підвищення якості поштових та інших послуг

2017

рік

ЦВПЗ Бережани ЦПЗ №3 Тернопільської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

 

4. Енергоефективність

4.1.

Заміна та модернізація котелень і котельного обладнання на об’єктах бюджетної сфери з використанням  місцевих  альтернативних   видів палива

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.2.

Впровадження систем  електроопалення (електротепло-акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання)

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.3.

Проведення санації будівель бюджетних установ

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.4.

Впровадження енергоефективних освітлювальних приладів в бюджетних установах

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.5.

Сприяння реалізації проектів з використанням енергії сонця для вироблення електричної енергії, будівництва вітрових електростанцій, освоєння виробництва твердого  палива (паливні брикети, пелети)

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

4.5.

Проведення заходів з популяризації енергоефективності серед населення (проведення консультацій, проведення круглих столів, виступи у засобах масової інформації), стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

5. Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність

5.1.

Стимулювання інфраструктурного розвитку сільських громад за рахунок коштів районного, обласного бюджетів, грантових коштів (міжнародна технічна допомога) та коштів Державного фонду регіонального розвитку

2017

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

5.2.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання в Бережанському районі для забезпечення населення якісною питною водою

2017

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

5.3.

Використання, при реалізації проектів будівництва і реконструкції, місцевих будівельних матеріалів та залучення місцевих будівельних організацій

2017

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

5.4.

Налагодження та підтримка каналів зв’язку з іноземними інвесторами шляхом організації зустрічей з ними в обласній, районній державних адміністраціях, постійної та ефективної взаємодії у процесі супроводження інвесторів, які розглядають можливість інвестування або уже інвестували в реалізацію проектів в районі

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.5.

Формування інформаційних матеріалів, презентацій, орієнтованих на іноземних інвесторів, з урахуванням конкурентних переваг та пріоритетних галузей району для інвестування та зазначенням прикладів здійснених успішних іноземних інвестицій

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.6.

Формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу району, сталого сприйняття реальними та потенційними іноземними інвесторами можливостей успішного інвестування в економіку району шляхом поширення інформації про інвестиційні можливості, переваги та приклади здійснених успішних іноземних інвестицій в район

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

5.7.

Популяризація інвестиційних переваг району в Україні та за кордоном шляхом участі та проведення публічних заходів (міжнародні та інвестиційні форуми, презентації, конференції, „круглі столи”, роуд-шоу, дні іноземних держав в області, виставки-ярмарки тощо)

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.8.

Забезпечення належного зворотнього зв’язку з іноземними інвесторами шляхом здійснення їх опитування з метою отримання пропозицій та зауважень, з подальшим розглядом їх в районній державній адміністрації, а у разі необхідності, – на засіданнях робочої групи з питань іноземного інвестиційного співробітництва області, інвестиційної ради області

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.9.

Інформаційне забезпечення районної державної адміністрації в розрізі Бережанського району щодо залучення прямих іноземних інвестицій та державної реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями з метою сприяння іноземній інвестиційній діяльності в районі

 

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.10.

Залучення міжнародної технічної  допомоги, підготовки фахівців з проектної роботи та безпосереднє написання проектів

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

5.11.

Освоєння нових видів продукції та впровадження нових технологічних процесів, спрямованих на енергозбереження та підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованих товарів

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність

6.1.

Розширення та поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з метою збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів розвитку

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6.2.

Формування переліку пропозицій підприємств-експортерів району щодо можливих поставок товарів на зовнішні ринки у 2017 році

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

6.3.

Сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності району у здійсненні торгівлі з міжнародним бізнес-середовищем шляхом розповсюдження двосторонніх ініціатив до налагодження (розширення) співпраці та поширення корисної інформації у сфері ЗЕД (про міжнародні виставково-ярмаркові заходи, умови провадження торгівлі з окремими країнами світу, тендери в іноземних державах тощо)

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6.4.

Організація семінарів, конференцій, навчань з метою сприяння регіональному бізнесові у формуванні власних ефективних експортних стратегій, зокрема, на європейському напрямку; проведення інших публічних заходів за участю іноземних ділових кіл (бізнес-зустрічей, коопераційних бірж, торговельних місій тощо) з метою сприяння виходу на нові зовнішні товарні ринки та розширення географії налагоджених поставок товарів за кордон, пошуку цільових споживачів

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

6.5.

Інформаційне забезпечення районної державної адміністрації даними по району щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою сприяння процедурі просування експорту

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7. Налагодження співробітництва з міжнародними інституціями та реалізація проектів міжнародної технічної допомоги

7.1.

Активізація співпраці з державами - членами ЄС щодо обміну інформацією про методи планування і реалізації державної політики регіонального розвитку в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7.2.

Розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій; удосконалення системи підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

7.3.

Сприяння поширенню інформації з питань європейської інтеграції, у т. ч. досвіду сусідніх країн щодо набуття членства в ЄС та інших стратегічних напрямів, з метою підвищення рівня поінформованості громадян про зміст національних інтересів, мету європейської інтеграції України, історію ЄС, стандарти життя в європейських державах

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

7.4.

Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

8. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження

8.1.

Сприяння залученню інвестицій для модернізації житлово-комунального комплексу на основі сучасних технологій і матеріалів, а також залучення інвесторів на принципах державно-приватного партнерства, з метою проведення реконструкції і капітального ремонту будівель, установ

2017

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

8.2.

Вжиття заходів з благоустрою населених пунктів району

2017

рік

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

8.3.

Впровадження органами місцевого самоврядування системного моніторингу технічного стану об'єктів інженерної, соціальної інфраструктури житлово-комунального комплексу

2017

рік

органи місцевого самоврядування

 

8.4.

Забезпечення безперебійної роботи системи житлових субсидій з метою мінімізації втрат сектору житлово-комунального господарства внаслідок недостатньої платоспроможності споживачів в умовах зростання тарифів

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

8.5.

Виконання заходів, передбачених районною програмою енергоефективності та енергозбе­ре­ження на 2016-2019 роки

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

8.6.

Постійний контроль за станом рахунків підприємств та умов за спожиті електроенергію і природний газ та вжити заходів щодо ліквідації наявної заборгованості всіх категорій споживачів та посилення відповідальності керівників підприємств у частині забезпечення своєчасної та у повному обсязі оплати за використані енергоносії

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

8.7.

Реалізація проектів зі скорочення та заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед, на об’єктах соціальної сфери

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9. Розвиток підприємництва, торгівлі та послуг

9.1.

Виконання заходів в районі щодо плану реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.2.

Ефективне впровадження заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Бережанському районі на 2017-2018 роки

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.3.

Забезпечення виконання норм регуляторного законодавства, дотримання нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг

2017

рік

відділи економічного розвитку, з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

 

9.4.

Створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в частині якісного надання адміністративних послуг через відділ з питань надання адміністративних послуг. Впровадження автоматизованої системи електронного документообігу.

2017

рік

відділ з питань надання адміністративних послуг, сектор з питань державної реєстрації районної державної адміністрації

 

9.5.

Забезпечення проведення щоквартального засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації та розгляд проблемних питань підприємництва

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

9.6.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо можливостей започаткування власної справи, сприяння організації та проведення підприємницької діяльності. Забезпечення здійснення професійного навчання безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю. Сприяти безробітним у започаткуванні підприємницької діяльності

2017

рік

районний центр зайнятості

 

9.7.

Збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, формування його ефективної інфраструктури з орієнтацією на освоєння малоефективних зон сільської місцевості

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.8

Забезпечення надання фінансово-кредитної та інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктам малого підприємництва

 

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.9.

Забезпечення збільшення обсягів реалізації продукції місцевого виробника в торговій мережі

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.10.

Надання в оренду та продажі через аукціон земельних ділянок, нежитлових приміщень і майна комунальної власності, а також пустуючих приміщень споживчої кооперації

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.11.

Розширення мережі торговельних та побутових підприємств паралельно з підвищенням ефективності їх діяльності та збільшенням нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

9.12.

Забезпечення участі працівників сфери побутового обслуговування у конкурсах, виставках та інших заходах

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

10. Бюджетно-податкова політика та фінансова діяльність

10.1

Забезпечення надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України

2017

рік

фінансове управління районної державної адміністрації, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби    у Тернопільській  області,

 


 

1

2

3

4

5

 

 

 

Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

 

10.2

Підвищення ефективності роботи прибуткових підприємств та вжиття додаткових заходів щодо покращення фінансового стану збиткових підприємств через стабілізацію їх виробничої діяльності

2017

рік

відділ економічного розвитку районної державної адміністрації, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби    у Тернопільській  області

 

10.3.

Здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів, виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв бюджетних установ

2017

рік

фінансове управління районної державної адміністрації

 

10.4.

Здійснення постійного моніторингу податкового боргу платників податків до місцевих бюджетів та вжиття своєчасних заходів щодо його зменшення

2017

рік

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби    у Тернопільській  області

 

10.5.

Забезпечення організації роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів

2017

рік

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби    у Тернопільській  області, Бережанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 


 

1

2

3

4

5

10.6.

Розірвання в установленому порядку договорів оренди земельних ділянок в разі систематичної несплати орендної плати громадянами, фізичними особами - суб’єктами господарювання та юридичними особами

2017

рік

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби    у Тернопільській  області

 

10.7.

Забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна

2017

рік

фінансове управління районної державної адміністрації

 

10.8.

Забезпечення дієвої роботи комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при районній державній адміністрації, а також робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

10.9.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо закупівлі на торгівельних електронних майданчиках у системі електронних державних закупівель PROZORRO

2017

рік

фінансове управління районної державної адміністрації, Бережанське відділення Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління фіскальної  служби    у Тернопільській  області

 

10.10.

Залучення фінансових ресурсів у енергозберігаючі та енергоефективні інноваційні проекти з метою економії бюджетних коштів

2017

рік

фінансове управління, відділ економічного розвитку районної державної адміністрації

 

11. Населення, заробітна плата та ринок праці

11.1.

Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, розмір якої не повинен бути нижче встановленого державного мінімального розміру оплати праці

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

11.2.

Забезпечення покращення ситуації у сфері оплати праці району, у тому числі шляхом підвищення рівня легалізації зайнятості та заробітної плати працюючих

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

11.3.

Забезпечення постійного здійснення контролю щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

11.4.

Здійснення заходів щодо запобігання настанню безробіття: контроль за поданням підприємствами, організаціями та установами інформації про вакантні посади та вільні робочі місця; сприяння розвитку підприємництва

2017

рік

Бережанський районний центр зайнятості

 

11.5.

Сприяння працевлаштуванню населення, у тому числі залучення громадян до тимчасової зайнятості, зокрема організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

2017

рік

Бережанський районний центр зайнятості

 

11.6.

Забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів за замовленням роботодавців

 

2017

рік

Бережанський районний центр зайнятості

 

11.7.

Сприяння розширенню сфери застосування праці у сільській місцевості шляхом: сприяння розвитку підприємництва, розвитку зеленого туризму

 

2017

рік

Бережанський районний центр зайнятості

 

11.8.

Підвищення результативності співпраці з роботодавцями у пошуку вакансій та забезпечення їх потреби в укомплектуванні вільних робочих місць

 

2017

рік

Бережанський районний центр зайнятості

 

12. Соціальний захист населення

12.1.

Забезпечення гарантованого соціального захисту, в тому числі тимчасово розселених громадян-вимушених переселенців та учасників антитерористичної ситуації

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

12.2

Забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів та інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії, на придбання твердого палива та скрапленого газу

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.3.

Підвищення якості соціального обслуговування громадян похилого віку, інвалідів у територіальному центрі соціального обслуговування пенсіонерів, а також одиноких непрацездатних громадян в інтернатних установах району

2017

рік

Територіальний центр соціаль­ного обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанського району

 

12.4.

Забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.5.

Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського призначення

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

12.6.

Організація співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями з числа вимушених переселенців

2017

рік

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 

13. Охорона здоров’я

13.1.

Реорганізація фельдшерсько-акушерського пункту с.Саранчуки в Саранчуківську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини

2017

рік

Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

13.2.

Поновлення фасаду та влаштування зовнішньої сходової клітки в Урманській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько-акушерського пункту с.Вербів, фельдшерського пункту   с. Гутисько

2017

рік

Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

13.3.

Реорганізація фельдшерсько-акушерського пункту с.Шибалин в Шибалинську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини

2017

рік

Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 


 

1

2

3

4

5

13.4.

Реконструкція Стриганецької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з заміною покриття даху, влаштування бетонних підлог, влаштування пандусу

2017

рік

Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

13.5.

Реорганізація фельдшерсько-акушерського пункту с.Куряни в Курянівську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини

2017

рік

Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

13.6.

 

Придбання лікувально-діагностичної апаратури та медичного обладнання

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

13.7.

Оптимізація ліжкового фонду

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

13.8.

Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі Бережанської центральної районної комунальної лікарні

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

13.9.

Реконструкція водяного опалення в хірургічно – гінекологічному корпусі Бережанської центральної районної комунальної лікарні

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

13.10.

Переведення котельні Бережанської центральної районної комунальної лікарні на альтернативне паливо (дрова)

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

13.11.

Завершення заміни віконних блоків на металопластикові у стаціонарних відділах Бережанської центральної районної комунальної лікарні

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

13.12.

Забезпечення виконання регіональної районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ – інфекції СНІДу на 2015-2018 роки

2017

рік

Бережанська центральна районна комунальна лікарня

 

14. Освіта і наука

14.1.

Забезпечення заміни ламп у навчальних закладах району на енергоефективні

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.2.

Реконструкція даху з утепленням горищного перекриття, Лапшинської і Вербівської ЗОШ І-ІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.3.

Здійснення заміни вікон на енергозберігаючі у Саранчуківській ЗОШ І-ІІІ ст., Вербівській і Лапшинській ЗОШ І-ІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

14.4.

Побудова приміщення котельні з піднавісом в Лапшинській ЗОШ І-ІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.5.

Встановлення твердопаливного котла у Вербівській ЗОШ І-ІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.6.

Передбачення коштів для придбання шкільного автобуса для Потуторської (опорної) ЗОШ І-ІІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.7.

Здійснення добудови основного корпусу Шибалинської ЗОШ І-ІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.8.

Проведення реконструкції теплотраси Жуківської ЗОШ І-ІІІ ст.

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.9.

Забезпечення ефективного та раціонального використання коштів для оснащення сучасною матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.10.

Розширення мережі гуртків закладів позашкільної освіти

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

14.11.

Проведення капітального ремонту даху та утеплення горищного перекриття Урманського НВК

2017

рік

відділ освіти районної державної адміністрації

 

15. Культура

15.1.

Організація та проведення культурно-мистецьких заходів по відзначенню історичних та державних дат:

-  - районне фольклорне свято «Прощання з колядою»;

-  - Європейська Ніч в музеї;

-  - День української молоді;

-  - урочистості до Дня Конституції України;

-  - урочистості з нагоди Дня Незалежності України;

-  - V Міжнародна наукова конференція «Бережанська гімназія: сторінки історії»;

-  - районне свято родинної творчості «Родинне перевесло»

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

15.2.

Організація та проведення фестивалів та конкурсів:

-  - районний фестиваль вертепних дійство «Ясна зірка засяла»;

-  - районний огляд-конкурс читців, присвячений 203- річниці від дня народження Т.Г. Шевченка;

-  - районний фестиваль театральних колективів «Театральна мозаїка – 2017»;

-  - районний фестиваль хореографічних колективів «Бережанська танцювальна весна – 2017»;

-  - ІІІ районний дитячий фестиваль-конкурс солістів-вокалістів «Дзвінкі соловейки»;

-  - фестиваль повстанської пісні «Чорна вишиванка»;

-  - ІІІ районний фестиваль лемківської культури «Єднаймося, братове, з лемківського роду» у с. Гутисько;

-  - ХІІ Регіональний фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної патріотичної пісні «Дзвони Лисоні»;

-  - фестиваль меду «Жу-Жу-Жуків»;

-  - V районний огляд-конкурс вокальних колективів

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.3.

Організація та проведення творчих звітів мистецьких колективів району:

-  - Надрічнянської сільської ради, присвячений Дню Соборності України;

-  - Вільховецької сільської ради, присвячений Дню пам’яті Героїв Крут;

-  - Мечищівської сільської ради, присвячений Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні;

-  - Рогачинської сільської ради, присвячений Шевченківським дням;

-  - Нараївської сільської ради, присвячений Дню матері;

-  - Рекшинської сільської ради, присвячений Дню Героїв;

-  - Жуківської сільської ради, присвячений Святу Івана Купала;

-  - Жовнівської сільської ради, присвячений Дню батька;

-  - присвячений Дню захисника України;

-  - Підвисоцької сільської ради, присвячений Дню проголошення ЗУНР;

-  - Посухівської сільської ради,присвячений Дню Збройних Сил України

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

15.4.

Реалізація завдань Програми збереження культурної спадщини в Бережанському районі на 2016-2020 роки

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

15.5.

Реалізація завдань Програми підтримки та розвитку культури і мистецтва в Бережанському районі на 2017 рік

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

16. Фізична культура і спорт, підтримка молоді та захист прав дітей

16.1.

Проведення районних змагань з різних видів спорту та участь спортсменів Бережанщини у обласних змаганнях

Протягом

2017 року

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.2.

Проведення паспортизації площинних спортивних споруд загальноосвітніх шкіл та   визначення потреб у їх забезпеченні спортивним інвентарем та обладнанням

Протягом

2017 року

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.3.

Проведення профілактичного ремонту і благоустрою футбольних полів, спортивних майданчиків, інших спортивних об’єктів

Протягом

2017 року

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.4.

Використання спортивних споруд закладів освіти для проведення фізкультурно-спортивної роботи під час канікул й у вихідні дні

Протягом

2017 року

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.5.

Сприяння інтеграції української молоді в європейське молодіжне співтовариство

Протягом

2017 року

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.6.

Виконання заходів програми “Молодь Бережанщини” на 2016-2020 роки та районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки

Протягом

2017 року

відділ освіти районної державної адміністрації

 

16.7.

Забезпечення виконання заходів районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки

Протягом

2017 року

служба у справах дітей районної державної адміністрації

 

17. Туризм та рекреація

17.1.

Розробка та виготовлення іміджевої продукції для популяризації туристичного потенціалу району на профільних виставках, ярмарках та інших заходах

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

17.2.

Сприяння повноцінному та раціональному використанню туристичних ресурсів та культурного потенціалу району

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

17.3.

 

Організація та проведення туристичних форумів, виставок, презентацій, конференцій, фестивалів, акцій тощо

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

17.4.

Відновлення туристичного потенціалу району – реконструкція архітектурних пам’яток

Протягом

2017 року

відділ культури, національностей, релігій і туризму районної державної адміністрації

 

18. Охорона навколишнього природного середовища

18.1.

Здійснення реконструкції, будівництво та приведення у відповідність до існуючих норм полігони твердих побутових відходів, а також організація збору відходів у населених пунктах району

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

18.2.

Удосконалення системи захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, а також від підтоплення сільських територій

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

18.3.

Продовження розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного середовища, покращення екологічної ситуації, раціонального використання природних ресурсів

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

18.4.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 


 

1

2

3

4

5

19. Розвиток новостворених територіальних громад

19.1.

Методичний супровід процесу створення територіальних громад, надання юридичної та контекстної допомоги. Забезпечення постійного діалогу, тренінгів, спілкування з громадянами і місцевими органами влади, що дасть змогу підвищити рівень ініціативності місцевої влади

Протягом

2017 року

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

19.2.

При утворенні об’єднаних територіальних громад надавати  організаційно-методичну допомогу в розробленні та реалізації проектів розвитку їх інфраструктури, в доступністі та якості адміністративних послуг, в галузі освіти та ін.

Протягом

2017 року

відділи економічного розвитку, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

20. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

20.1.

Проведення   заходів   з поповнення   матеріальних запасів районного резерву використаних для проведення аварійно - відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

20.2.

Забезпечення виконання робіт згідно проекту «Розчистка русла річки Золота Липа” з метою ліквідації підтоплень садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі,Підлісне Бережанського району Тернопільської області»

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

20.3.

Облаштування приміщення пункту управління працівника цивільного захисту району на мирний час та особливий період, його технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, оргтехнікою та програмним забезпеченням

Протягом

2017 року

відділ містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації

 

21. Захист економічної конкуренції, прав і свобод громадян та забезпечення законності та правопорядку

21.1.

Розвиток добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання

Протягом

2017 року

структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

 


 

1

2

3

4

5

21.2.

Створення ефективного механізму державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій

Протягом

2017 року

структурні підрозділи районної державної адміністрації, керівники промислових підприємств

 

21.2.

Забезпечення надання соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, сприяння працевлаштуванню бездомним особам, особам звільненим з місць позбавлення волі

Протягом

2017 року

управління соціального захисту населення,   відділ освіти районної державної адміністрації, Комунальний заклад «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, Бережанська центральна районна комунальна лікарня, Бережанський відділ поліції  Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, Бережанський районний центр зайнятості, спостережна комісія при районній державній адміністрації