Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” лютого 2017 р.                                                                       № 189

м. Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативно-грошової оцінки земельних

ділянок розташованих за межами населе-

ного пункту на території Мечищівської

сільської ради

 

Розглянувши звернення Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 23грудня 2016 року №17-19-0.7-18539/2-16 щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів право оренди якої планується до продажу шляхом проведення аукціону, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель» Бережанська районна рада

вирішила:

 

Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів, право оренди якої планується до продажу шляхом проведення аукціону:

-   нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах строком на 7 років, площею 16,3371 га, кадастровий номер 6120483900:01:001:1130, за межами населеного пункту на території Мечищівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, з врахуванням коефіцієнту індексації – 4,796,та коефіцієнту 1,00 – 170054,94 грн.( сто сімдесят тисяч п’ятдесят чотири гривні 94 коп.);

-   нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах строком на 7 років, площею 3,7663 га, кадастровий номер 6120483900:03:002:0044, за межами населеного пункту на території Мечищівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, з врахуванням коефіцієнту індексації – 4,796 та коефіцієнту 1,00 – 42671,02 грн. ( сорок дві тисячішістсот сімдесят одна гривня, 02 коп.)

нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для подальшого продажу права оренди на неї на земельних торгах строком на 7 років, площею 2,2622 га, кадастровий номер 6120483900:03:002:0043, за межами населеного пункту на території Мечищівської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, з врахуванням коефіцієнту індексації – 4,796,та коефіцієнту 1,00 – 16574,73 грн.(шістнадцять тисяч п’ятсот сімдесят чотиригривні73 коп.)

 

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                               В.Ф.БІЛИК