Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” лютого 2017 р.                                                                       № 190

м. Бережани

 

Про оплату праці редактора

районної газети «Бережанське

віче»

 

         З метою впорядкування відповідно до норм чинного законодавства порядку оплати праці редактора районної газети «Бережанське віче», відповідно до ст.14Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів», керуючись ч. 2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 

Встановити редактору Бережанської районної газети «Бережанське віче» Мельнику Ігорю Михайловичу щомісячну надбавку до заробітної плати за інтенсивність праці у розмірі 25% посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років в межах фонду оплати праці на 2017 рік.

 

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                               В.Ф.БІЛИК