Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

П’ятнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “23 ” лютого 2017 р.                                                                       № 191

м. Бережани

 

Про звільнення комунального підприємства

«Майновик» Бережанської районної ради

від сплати частини чистого прибутку, що

вилучається до районного бюджету

 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Майновик» щодо звільнення від сплати частини чистого прибутку на 2017 рік, у зв’язку із обмеженою кількістю обігових коштів, відповідно до ч.2. ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ст.78 Господарського кодексу України, п.35 ч.1.ст.64 Бюджетного кодексу України, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Звільнити комунальне підприємство «Майновик» Бережанської районної ради від сплати в 2017 році частини чистого прибутку, що вилучається до районного бюджету.

 

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                               В.Ф.БІЛИК