Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

СІМНАДЦЯТА     СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 13 квітня 2017 року                                      №200

Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 25 грудня 2016 року № 166 „Про районний бюджет на 2017 рік”, із змінами і доповненнями, Літятинської сільської ради від 27 березня 2017 року № 118, Курянівської сільської ради від 16 березня 2017 року № 139, 06 квітня 2017 року № 142, Нараївської сільської ради від 28 березня 2017 року № 195, Рекшинської сільської ради від 10 лютого 2017 року № 98, Котівської сільської ради від 03 квітня 2017 року № 110, Бережанської міської ради від 30 березня 2017 року № 529, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 977,97 тис.грн. за рахунок:

- 410336000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

602,1 тис.грн.

- 41035000 «Інші субвенції»

375,87 тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 793,17 тис.грн.:

2.1.За програмною класифікацією видатків:

Освіта 91,38 тис.грн.

Охорона здоров’я 629,1 тис.грн.

Культура і мистецтво 72,69 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

91,38 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

91,38 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

24,0 тис.грн.

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

24,0 тис.грн.

 • нарахування на заробітну плату

6,0 тис.грн.

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

6,0 тис.грн.

 • поточні видатки

61,38 тис.грн.

КПКВ1011010 «Дошкільна освiта»

0,25 тис.грн

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

11,13 тис.грн.

КПКВ 1015051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

50,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

629,1 тис.грн.

 • поточні видатки

629,1 тис.грн.

КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

15,0 тис.грн.

КПКВ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»

614,1 тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури райдержадміністрації

72,69 тис.грн.

 • поточні видатки

72,69 тис.грн.

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

72,69 тис.грн.

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками коштів  загального фонду районного бюджету на 2017 рік :

3.1.

Зменшити асигнування за:

3.1.1.

Фінансове управління райдержадміністрації

48,0 тис.грн.

 • поточні трансферти

48,0 тис.грн.

КПКВ 7618370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

48,0 тис.грн.

3.1.2.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 • поточні видатки

5,0 тис.грн.

КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення»

5,0 тис.грн.

3.2.

Збільшити асигнування на:

3.2.1

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

5,0 тис.грн.

 • поточні видатки

5,0 тис.грн.

КПКВ 7317450 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

5,0 тис.грн.

3.2.2

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

48,0 тис.грн.

 • поточні видатки

48,0 тис.грн.

КПКВ 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення»

48,0 тис.грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за головними розпорядниками коштів:

4.1.

Районна рада

4.1.1.

Збільшити асигнування на:

20,0 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

20,0 тис.грн.

КПКВ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»

20,0 тис.грн.

4.1.2.

Зменшити асигнування на:

20,0 тис.грн.

з них на:

 • оплату праці (КЕКВ 2110)

20,0 тис.грн.

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

20,0 тис.грн.

4.2

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4.2.1.

Зменшити асигнування на:

4389,144 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

4389,144 тис.грн.

КПКВ 1513011 “Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус вете-ранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських перес-лідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги”

3579,086 тис.грн.

КПКВ 1513012 “Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової мі-ліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) помер-лих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів дер-жавної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ве-теранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримі-нально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досяг-нення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охо-рони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням служ-бових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги”

123,486 тис.грн.

КПКВ 1513013 “Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги”

81,548 тис.грн.

КПКВ 1513014 “Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням”

81,764 тис.грн.

КПКВ 1513015 “Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги”

495,317 тис.грн.

КПКВ 1513021 “Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особ-ливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги пе-ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (за-гиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батькі-вщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу”

27,943 тис.грн.

4.2.2.

Збільшити асигнування на:

4389,144 тис.грн.

з них на:

 • поточні видатки

4389,144 тис.грн.

КПКВ 1513016 “Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг”

4361,201 тис.грн.

КПКВ 1513026 “Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” на суму

27,943 тис.грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 184,8 тис.грн.:

5.1.За функціональною класифікацією видатків:

Охорона здоров»я 183,0 тис.грн.

Культура і мистецтво 1,8 тис.грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:

5.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація 

183,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

183,0 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

183,0 тис.грн.

КПКВ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»

123,0 тис.грн.

КПКВ 0316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

60,0 тис.грн.

5.2.2.

Відділ культури райдержадміністрації

1,8 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

1,8 тис.грн.

з них на:

 • капітальні видатки

1,8 тис.грн.

КПКВ 2416310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

1,8 тис.грн.

6. Затвердити договори про міжбюджетний трансферт на 2017 рік (додається).

7 Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення), згідно з додатком № 1.

8. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком № 2.

9. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 184,8 тис.грн. та зменшивши за загальним фондом на – 184,8 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 184,8 тис.грн.

10. Надати право Бережанській районній державній адміністрації здійснювати розподіл обсягів субвенцій, наданих районному бюджету, за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету ( з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), за погодженням із постійною комісією Бережанської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова

Бережанської районної ради                                       В.Ф.БІЛИК