Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

ДрукДодаток № 1
до рішення Бережанської районної ради
"Про внесення змін до районного бюджету  на 2017 рік"        від   13.04. 2017 року № 200
Додаток № 1
до рішення Бережанської районної ради
"Про внесення змін до районного бюджету на 2017рік"                                                   від                               2017 року №
Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
(тис. грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
03 Бережанська районна державна адміністрація 183,000 183,000
0312180 Первинна медична допомога населенню Придбання предметів довгострокового користування для Центру первинної медицини 123,000 123,000
0316310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Реконструкція приміщення Рекшинського ФАПу 60,000 60,000
24 Відділ культури райдержадміністрації 1,800 1,800
2416310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Інженерно-геологічно вишукування для реконструкції будинку Народної творчості в с.Нараїв 1,800 1,800
Всього 184,800 184,800


Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

В.Ф.Соломко