Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Вісімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» квітня 2017 р.                                                                                                       № 209

м. Бережани

 

Про встановлення розміру батьківської

плати за харчування дітей у дошкільних

навчальних закладах та у дошкільних

підрозділах навчально-виховних

комплексів Бережанського району

 

     З метою покращення якості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Бережанського району, на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за №953/7241, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року №661/10941, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015р №911-VІІІ, районна рада

 

вирішила:

 

    1. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ та дошкільних підрозділах НВК Бережанського району у розмірі 40 відсотків від вартості харчування на день (2,67 грн.).

    2. Встановити на 2017 рік вартість харчування однієї дитини на день в розмірі 6,67 грн (в т.ч. 4,00 грн, з районного бюджету, 2,67 грн. - батьківська плата в сільській місцевості) у дошкільних навчальних закладах та у дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексах Бережанського району.

    3. Застосувати пільгу на оплату за харчування дітей сім’ям, які мають трьох та більше дітей - на 50 відсотків від розміру батьківської плати (1,34 грн.).

    4. Застосувати пільгу на оплату за харчування для дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, батьки яких мобілізовані в зону проведення АТО, та дітям, батьки яких загинули в зоні проведення АТО, дітям з сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій,  – 100 відсотків (6,67 грн).

   5. Батьки сплачуватимуть лише за дні відвідування дитиною ДНЗ, дошкільного підрозділу НВК. За дні, які дитина не відвідувала закладу, батьківська плата не сплачується.

   6. Батьківська плата вноситься не пізніше 10-го числа поточного місяця.

   7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони, здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                     В.Ф.БІЛИК