Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Вісімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 20”   квітня 2017 р.                                                                                          № 212

 м. Бережани

 

Про   внесення  змін  до Програми

стимулювання громадян, направлених

Бережанським об’єднаним військовим

комісаріатом, для    проходження

військової служби за контрактом у

Збройні Сили України у 2017 році

 

 

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до Програми стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним військовим комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2017 році, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва, районна рада

 

вирішила:

     1. У розділі 1. Паспорт програми , пункт 6 викласти в такій редакції:

6.

Учасники Програми

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділ управління персоналом, правового забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

 

   Розділ 6. Напрямки діяльності та заходи Програми стимулювання громадян, направлених Бережанським об’єднаним військовим комісаріатом, для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2017 році викласти у такій редакції:

 

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

1.

Виплата одноразової грошової допомоги громадянам району, відібраним та направленим Бережанським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України

2017 рік

районна державна адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Бережанський об’єднаний міський військовий комісаріат

районний бюджет

 

   У розділі 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми : слова «відділ фінансово-господарського забезпечення апарату» замінити словами «управління соціального захисту населення».

 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                           В.Ф.БІЛИК