Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Сьоме скликання

ДЕВЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

від   19  травня   2017 року                                                                          214

 

Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік

 

 

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 25 грудня 2016 року № 166 „Про районний бюджет на 2017 рік”, із змінами і доповненнями, Саранчуківської сільської ради від 18 травня  2017 року № 159, Мечищівської сільської ради від 03 травня 2017 року № 82, Нараївської сільської ради від 11 травня 2017 року № 200, Бережанської міської  ради від 27 квітня 2017 року № 565, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду районного бюджету на 2016 рік в сумі  98,3 тис.грн. за рахунок: 

- 41035000 «Інші субвенції»                                 

98,3 тис.грн.

        

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 108,3 тис.грн.:

2.1.За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                               67,3 тис.грн.

Охорона здоров»я                                                                                          30,0 тис.грн.

Культура                                                                                                         11,0 тис.грн.

 

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

    67,3 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

67,3 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

67,3 тис.грн.

 

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

53,3 тис.грн.

 

КПКВ 1011220 «Інші освітні програми»

14,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

30,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

30,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

30,0 тис.грн.

 

КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

        8,0 тис.грн.

 

КПКВ 0312180  «Первинна медична допомога населенню»

       22,0тис.грн.

2.3.1

Відділ культури райдержадміністрації

11,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

11,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         оплата  комунальних послуг та енергоносіїв

7,0 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

7,0 тис.грн.

 

·         поточні видатки

4,0 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

4,0 тис.грн.

 

 

3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації  видатків  загального фонду районного бюджету на 2017 рік  за головними розпорядниками коштів:

3.1.

Районна рада

   

3.1.1.

Зменшити асигнування на:

   146,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         оплату праці (КЕКВ 2110)

   146,0 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

    146,0 тис.грн.

3.2

Відділ освіти райдержадміністрації

    146,0 тис.грн.

3.2.1.

Збільшити асигнування на:

    146,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         оплату праці (КЕКВ 2110)

    119,6 тис.грн.

 

КПКВ 1011170  «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

     119,6 тис.грн.

 

·         нарахування на заробітну плату (КЕКВ2120)

     26,4тис.грн.

 

КПКВ 1011170  «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

     26,4 тис.грн.

3.3

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

3.3.1.

Зменшити асигнування на:

174,1 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

174,1 тис.грн.

 

КПКВ 1513021 “Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особ-ливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги пе-ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (за-гиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батькі-вщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

163,707 тис.грн.

 

КПКВ 1513025 “ Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

10,393 тис.грн.

3.3.2.

Збільшити асигнування на:

174,1 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         поточні видатки

174,1 тис.грн.

 

КПКВ 1513026Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” на суму

174,1 тис.грн.

 

4. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 10,0 тис.грн.:

4.1.За функціональною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                              10,0 тис.грн.

 

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

      10,0 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

10,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         капітальні видатки

10,0 тис.грн.

 

КПКВ 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

10,0 тис.грн.

 

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації  видатків  спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік  за головними розпорядниками коштів:

5.1

Відділ освіти райдержадміністрації

 

5.1.1.

Зменшити асигнування на:

469,645 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         капітальні видатки

469,645 тис.грн.

 

КПКВ 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

469,645 тис.грн.

5.2

Бережанська районна державна адміністрація

489,29 тис.грн.

5.2.1.

Збільшити асигнування на:

469,645 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         капітальні видатки

469,645 тис.грн.

 

КПКВ 0312180  «Первинна медична допомога населенню»

19,645 тис.грн.

 

КПКВ 0316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

469,645 тис.грн.

5.2.2.

Зменшити асигнування на:

19,645 тис.грн.

 

з них на:

 

 

·         капітальні видатки

19,645 тис.грн.

 

КПКВ 1016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

19,645 тис.грн.

 

 

 

 

 

6. Затвердити договори  про міжбюджетний трансферт на 2017 рік (додається).

7 Затвердити зміни до переліку обєктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення),  згідно з додатком № 1.

        8. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році (додаток № 7  типового рішення), згідно з додатком № 2.

9. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 10,0 тис.грн. та збільшивши за загальним фондом на – 10,0 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку – 10,0 тис.грн.

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

  

 

 

Голова

Бережанської районної ради                                                                   В.Ф.БІЛИК