Бережанська Районна Рада

Офіційний Веб-сайт

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

_________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “ __ ” _______ 2017 р.                                                   № _____

м. Бережани

 

Про хід виконання районної програми

розвитку фізичної культури і спорту

в Бережанському районі на 2015-2018

роки

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24 грудня 1993 року №1724-VI “Про фізичну культуру і спорт” (із змінами), Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня     2011 року №828-р., беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації,  районна рада

в и р і ш и л а :

1. Структурним підрозділам районної державної адміністрації (відповідальним виконавцям) у 2017 році продовжити неухильне виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бережанському районі на 2015-2018 роки (далі – Програма).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити у 2017 році витрати на фінансування заходів Програми.

3. Відділу освіти районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських рад:

3.1. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян до надання фінансової та матеріальної допомоги щодо виконання напрямків діяльності та заходів Програми;

3.2. Продовжити співпрацю з громадською організацією Бережанське ФСТ «Колос», яка працює у напрямку розвитку фізичної культури і спорту як невід’ємної частини виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення району;

3.3. Продовжувати висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо виконання заходів Програми.

4. Відділу освіти районної державної адміністрації здійснювати координацію дій та інформувати упродовж звітного періоду про стан виконання заходів програми районну державну адміністрацію та районну раду.

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                 В.Ф.Білик

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в Бережанському районі на 2015-2018 роки

№ пунктів документу

Зміст завдання, яке необхідно здійснити

Відповідальний за виконання

Термін виконання

Стан виконання, проблемні питання

Проблеми

1

2

3

4

5

6

1 Забезпечення рухової активності дітей та молоді в обсязі 8-12 годин на тиждень.

1.1.         Проводити у загальноосвітніх навчальних закладах уроки фізичної культури.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

В загальноосвітніх навчальних закладах уроки з фізичної культури проводяться згідно Програми.

1-4 класи – 3 год:

5-9 класи – 3 год:

10-11 класи – 2год.

 

1.2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем

відділ освіти

районної державної адміністрації

 

2015-2018 роки

У 2017 році придбано 10 тенісних столів у навчальні загальноосвітні заклади (Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст, Куропатницький НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ст..», Мечищівська ЗОШ І-ІІІ ст.., Нараївська ЗОШ І-ІІІ ст., Рекшинський НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Рогачинська ЗОШ І-ІІІ ст.., Саранчуківська ЗОШ І-ІІІ ст.., Тростянецька ЗОШ І-ІІ ст.., Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст.., Надрічнянська ЗОШ І-ІІ ст..

 

І.3. Запровадити навчання плаванню учнів 1-4 класів, або годину активного відпочинку з урахуванням умов та наявності ресурсної бази.

 

відділ освіти

районної державної адміністрації

 

2015-2018 роки

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах району запроваджено 1-4 класах годину активного відпочинку з урахуванням умов та наявності ресурсної бази.

 

 

1.4. Збільшити до 10 відсотків кількість дітей та молоді до занять в дитячо-юнацькій спортивній школі.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Протягом 2016 року відділом освіти залучено до 20 відсотків (від загальної кількості 1750 дітей загальноосвітніх навчальних закладів району) дітей та молоді до занять в дитячо-юнацькій спортивній школі.

 

 

І.5. Забезпечити систему організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, орієнтованої на створення спортивних клубів

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018роки

В загальноосвітніх навчальних закладах проводиться позакласна робота з фізичної культури. Працюють гуртки з фізичної культури - 12 у загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІІ ступенів та 8 у загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІ ступенів.

 

 

І.6. Проводити в навчальних закладах багатоступеневі, комплексні спортивно-масові змагання

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

В навчальних закладах згідно «Положення про проведення ХХІ Спортивних ігор школярів Бережанщини у 2016/2017 році» проводяться багатоступеневі, комплексні спортивно-масові змагання (настільний теніс, баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, футбол, легка атлетика, міні футбол)

 

 

І.7. Проводити в навчальних закладах районні конкурси та спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Щороку в навчальних закладах району проводяться районні конкурси та спортивні заходи з олімпійських (настільний теніс, баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, футбол, легка атлетика, міні футбол) та неолімпійських видів спорту (спартакіада допризовної молоді).

 

 

І.8. Забезпечити участь спортсменів і команд району в обласних та Всеукраїнських спортивно-масових заходах серед учнівської молоді

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Команди району з різних видів спорту беруть участь в обласних та Всеукраїнських спортивно-масових заходах серед учнівської молоді (настільний теніс, баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, футбол, легка атлетика, міні футбол (хлопці та дівчата). Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст, Куропатницький НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ст..», Мечищівська ЗОШ І-ІІІ ст.., Нараївська ЗОШ І-ІІІ ст., Рекшинський НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Рогачинська ЗОШ І-ІІІ ст.., Саранчуківська ЗОШ І-ІІІ ст.., Тростянецька ЗОШ І-ІІ ст.., Шибалинська ЗОШ І-ІІ ст.., Надрічнянська ЗОШ І-ІІ ст..

 

ІІ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

ІІ Створення умов для занять дітей та підлітків певним видом спорту, виявлення обдарованої молоді

 

ІІ.1. Впроваджувати передові форми співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з Бережанською ДЮСШ з метою відбору найбільш обдарованих дітей

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Бережанська ДЮСШ впроваджує передові форми співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з метою відбору найбільш обдарованих дітей до занять в спортивних секціях (настільний теніс, баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, футбол, легка атлетика, міні футбол), активними учасниками є

 

ІІ.2. Передбачити фінансування у повному обсязі видатків для забезпечення діяльності Бережанської ДЮСШ, забезпечити її необхідним обладнанням та інвентарем, у тому числі з урахуванням потреб дітей з обмеженими можливостями.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Згідно кошторису протягом 2015 року передбачено фінансування у повному обсязі видатків для забезпечення діяльності Бережанської ДЮСШ, забезпечено її необхідним обладнанням та інвентарем, у тому числі з урахуванням потреб дітей з обмеженими можливостями. Протягом 2016 року фінансування видатків для забезпечення діяльності припинилось, у зв’язку з тим, що Бережанська ДЮСШ перейшла у підпорчдкування міського відділу освіти, молоді і спорту.

 

 

ІІ.3. Проводити спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дітей різних вікових груп

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

В загальноосвітніх навчальних закладах району проводяться спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту серед дітей різних вікових груп (настільний теніс, баскетбол, волейбол, легкоатлетичний крос, футбол, легка атлетика, міні футбол). Активним и учасниками є Жуківська ЗОШ І-ІІІ ст, Куропатницький НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ст..», Мечищівська ЗОШ І-ІІІ ст., Рекшинський НВК «ЗНЗ                   І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Рогачинська ЗОШ І-ІІІ ст.., Саранчуківська ЗОШ І-ІІІ ст..,

 

ІІ.4. Забезпечити підготовку та участь учнів Бережанської ДЮСШ у обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, в тому числі проводити навчально-тренувальні збори.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Згідно спортивно - масового календаря Бережанської ДЮСШ учні беруть участь у обласних в тому числі проводяться навчально-тренувальні збори. У 2017 році ббірна району серед навчальних закладів ІІ-ІІІ ст..на обласних змаганнях вибороли   по тенісу 1 місце, баскетболу 2 місце, волейболу – 5 та футболу 3 місце.

 

ІІ.5. Забезпечити активний відпочинок учнів Бережанської ДЮСШ у канікулярний період шляхом організації профільних спортивних змін в оздоровчих таборах

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Активний відпочинок учнів Бережанської ДЮСШ у канікулярний період шляхом організації профільних спортивних змін проводися у оздоровчих таборах «Збруч» смт. Скала-Подільська Борщівського району, ДПОК «Лісовий» с. Скоморохи Бучацького району, «Лісова пісня» м.Борщів та оздоровчому таборі «Ромашка» с. Нирків Заліщицького району.

 

ІІ.6. Забезпечити доступ до спортивних споруд району Бережанською ДЮСШ на погоджених сторонами умовах

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти спільно з Бережанською ДЮСШ забезпечено доступ до спортивних споруд району на погоджених сторонами умовах.

 

 

ІІ.7. Утворити спеціалізовані класи спортивного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах району

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

В зв’язку відсутністю фінансування утворення спеціалізованих класів спортивного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах району на даний час не можливе.

 

ІІІ. Спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

 

ІІІ.1. Передбачити фінансування у повному обсязі видатків для забезпечення діяльності Бережанського РЦФЗН «Спорт для всіх»

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Протягом 2015 року було передбачено фінансування для забезпечення діяльності Бережанського РЦФЗН «Спорт для всіх». Протягом 2016 року фінансування не здійснювалось.

 

ІІІ.2. Сприяти розвитку мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

В загальноосвітніх навчальних закладах району проводиться позакласна робота з фізичної культури. Працюють гуртки з фізичної культури - 12 у загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІІ ступенів та 8 у загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІ ступенів.

В зв’язку відсутністю фінансування сприяти розвитку мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення не можливо.

 

ІІІ Збільшення чисельності населення залученого до система-тичних занять фізичною культурою і масовим спортом за місцем проживання, в місцях массового відпочинку

ІІІ.3. Провести інвентаризацію спортивних споруд району з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд

 

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Проведено інвентаризацію спортивних споруд району з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд. Згідно звіту №2 ФК за 2016 рік у районі є 106 спортивних споруд.

 

ІІІ.4. Здійснити будівництво нових, провести ремонти, реконструкції, благоустрій існуючих спортивних споруд району для належного проведення спортивно-масових та культурно-видовищних заходів

Відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

У населених пунктах району проведено ремонти, реконструкції, благоустрій існуючих спортивних споруд району для належного проведення спортивно-масових та культурно-видовищних заходів. Будівництво нових спортивних споруд не здійснювалось.

 

ІІІ.5. Проводити чемпіонати, Кубки, турніри, першості та інші фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи серед різних верств населення.

Відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Серед різних верств населення району та учнів загальноосвітніх навчальних закладів району проводяться фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи (турніри, першості) по настільному тенісу, баскетболу, волейболу, легкоатлетичному кросу, футболу, легкої атлетики, міні футболу.

 

 

ІІІ.6. При проектуванні та будівництві житлових масивів, споруд, виробничих підприємств врахувати потреби населення у спортивно-оздоровчих закладах згідно з існуючими нормами.

Відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Враховується потреби населення у спортивно-оздоровчих закладах згідно з існуючими нормами при проектуванні та будівництві житлових масивів, споруд, виробничих підприємств.

 

VІ. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

VІ. Забезпечення доступу працівників виробничої сфери та установ до фізкультурнно-оздоровчих занять за місцем роботи

VІ.1. Проводити масові спортивні свята, спартакіади, дні активного відпочинку серед працівників та членів їх сімей установ, підприємств, організацій. Забезпечити їх участь у відповідних обласних і всеукраїнських заходах.

Відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Проводяться масові спортивні свята, спартакіади, дні активного відпочинку серед працівників та членів їх сімей установ, підприємств, організацій, зокрема до Дня фізичної культури - «Ми олімпійська надія», «Олімпійське лелеченя»,»Легенди УПА», «Козацький гарт», «Сокіл-Джура», «ТАТО, МАМА Я - СПОРТИВНА СІМ’Я” с. Куряни, Рогачин та забезпечено їх участь у обласних заходах.

 

VІ.2. Сприяти введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури.

Відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти сприяє введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури.

 

 

VІ.3. Надавати підтримку фізкультурно-спортивним товариствам у прведенні галузевих спартакіад та інших спортивно-масових заходів.

Відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти надає підтримку фізкультурно-спортивним товариствам ( громадська організація «Бережанське фізкультурно-спортивне товариство «Колос») у проведенні галузевих спартакіад та інших спортивно-масових заходів.

 

V. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед сільського населення

V. Забезпечення доступу сільського населення до фізкультурно-оздоровчих занять та створення належної спортивної інфраструктури в сільській місцевості

V.1. Сприяти проведенню у ВП НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут» фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти спільно ВП НУБіП «Бережанський агротехнічний інститут» проведять фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масових заходи, (футбол, волейбол, стритбол серед юнаків).

 

V.Забезпечення доступу сільського населення до фізкультур-но -оздоров- чих занять та створенняналежної спортивної

інфраструк ури в сільській місцевості

 

 

 

V.2. Забезпечити проведення комплексних районних сільських спортивних ігор та районного огляду-конкурсу «Краще спортивне село»

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Забезпечено проведення у 2015 та 2016 роках комплексних районних сільських спортивних ігор та районного огляду-конкурсу «Краще спортивне село», переможці - село Куропатники.

 

V.3. Сприяти створенню та функціонуванню спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

В загальноосвітніх навчальних закладах проводиться позакласна робота з фізичної культури. Працюють гуртки з фізичної культури - 12 у загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІІ ступенів та 8 у загальноосвітніх навчальних закладах району І-ІІ ступенів.

 

 

V.4. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи за участю всіх соціальних груп сільського населення та учнівської молоді. Забезпечити їх участь у відповідних заходах вищого рівня

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти спільно із районним методичним кабінетом та ФСТ «Колос» проводяться фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи за участю всіх соціальних груп сільського населення та учнівської молоді по настільному тенісу, баскетболу, волейболу, легкоатлетичному кросу, футболу, легкої атлетики, міні футболу.

 

V.5. Забезпечити участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських сільських спортивних іграх

 

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти спільно із районним методичним кабінетом та ФСТ «Колос» забезпечується участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських сільських спортивних іграх ( по настільному тенісу, баскетболу, волейболу, легкоатлетичному кросу, футболу, легкої атлетики, міні футболу).

 

VІ. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед осіб з обмеженими фізичними можливостями

VІ Забезпечення фізкультур-но-оздоровчої та фізкультурно-спортивноїдіяльності серед осіб з обмеженими фізичними можливостями

VІ.1. Залучити населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту

 

 

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти максимально сприяє до залучення населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту, зокрема у Урманському НВК «ЗНЗ-ДНЗ І-ІІ ст.», Котівській ЗОШ І-ІІ ст., Жуківській ЗОШ І-ІІІ ст..

 

VІ.2. Вирішити питання щодо забезпечення безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд району спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями

 

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти максимально сприяє створенню умов безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд району спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями в межах бюджетних призначень.

 

VІ.3. Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи серед осіб з обмеженими можливостями. Забезпечити їх участь у відповідних заходах вищого рівня

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи серед осіб з обмеженими можливостями не проводяться у зв’язку з відсутністю повних команд.

 

VІІ. Розвиток спорту вищих досягнень та спорту ветеранів

VІІ. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень та спорту ветеранів

VІІ.1. Розробити єдиний календар фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів з урахуванням обласних, Всеукраїнських, міжнародних змагань, запровадити проведення традиційних районних та обласних змагань, які б популяризували розвиток пріоритетних видів спорту.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Відділом освіти спільно з ФСТ «Колос» розроблено єдиний календар фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів з урахуванням обласних, Всеукраїнських, міжнародних змагань, запроваджено проведення традиційних районних змагань, які популяризують розвиток пріоритетних видів спорту,зокрема футбол, баскетбол, волейбол.

 

 

VІІ.2. Забезпечити створення належних умов для підготовки спортсменів – членів, кандидатів та резерву збірних команд області, України та їх тренерів до офіційних змагань

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Забезпечено створення належних умов для підготовки спортсменів – членів, кандидатів та резерву збірних команд області, України та їх тренерів до офіційних змагань (учні Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст.. тренер Чорний І.С.)

 

 

VІІ.3. Забезпечити співпрацю з районними федераціями з видів спорту, надавши їм відповідні повноваження.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Забезпечено співпрацю з районними федераціями з видів спорту, надавши їм відповідні повноваження.

 

 

VІІ.4. Проводити районні спортивні заходи серед ветеранів та забезпечити участь спортсменів району в обласних Всеукраїнських і міжнародних заходах серед ветеранів.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Проводяться районні спортивні заходи серед ветеранів та забезпечено їх участь в обласних заходах, зокрема (футбол, волейбол, шашки, міні футбол).

 

 

VІІ.5. Проводити обласні, Всеукраїнські та міжнародні спортивно-масові заходи з олімпійських та не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Спортсмени району беруть участь у обласних спортивно-масових заходах з олімпійських та не олімпійських видів спорту серед спортсменів різних вікових груп ( з настільного тенісу, баскетболу, волейболу, легкоатлетичного кросу, футболу, легкої атлетики, міні футболу).

 

 

VІІ.6.Забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Спортсмени району беруть участь у обласних спортивно-масових заходах з олімпійських видів спорту. На обласному рівні 10 учасників і 1 представник з Бережанського району взяли участь у легкоатлетичному кросі 07 травня 2016 року.

.Збірна Бережанського району взяла участь у зональних змаганнях з футболу у м. Теребовля 14-15 травня 2016 року.

  1. Взяли участь у пляжному волейболі у с.м.т. Гусятин у часники С. Потутори) 4-5 травня 2016 року.
  2. У районі 5 червня 2016 року було проведено день Шахів де взяли участь 4 учасники району.
  3. 12 червня 2016 року у Бережанському районі було проведено пляжний волейбол у якому взяли участь:

Потутори 2 учасники

Жонівка 2 учасники

Рибники 2 учасники

Посухів 2 учасники

Вільховець 2 учасники.

  1. Команда с. Божиків 10 учасників і 1 представник взяли участь у зональних змаганнях з мініфутболу с.м.т. Велика Березовиця 5 червня 2016 року.
  2. З 8 травня 2016 року у районі стартував і тривав до вересня 2016 року Чемпіонат з футболу та Кубок району з футболу у яких брали участь збірні команди таких сіл як:

- Котів;

- Надрічне;

- Вільховець;

- Божиків;

- Тростянець;

- Куряни;

- Куропатники;

- Жуків;

- Мечищів;

- Лапшин;

- Нараїв.

Переможці збірна команда села Куропатники.

 

 

VІІ.7.Забезпечити участь спортсменів району в обласних, Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з неолімпійських видів спорту.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Спортсмени району беруть участь у обласних спортивно-масових заходах з неолімпійських видів спорту (спартакіада допризовної молоді).

 

 

VІІ.8.Проводити навчально-тренувальні збори з олімпійських та неолімпійських видів спорту

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Бережанським ФСТ «Колос» проводчться навчально-тренувальні збори з олімпійських та неолімпійських видів спорту

 

 

VІІ.9. Встановити стипендії та винагороди провідним спортсменам, спортсменам-членам, кандидатам і резерву збірних команд області і України та їх тренерам.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Провідним спортсменам, спортсменам-членам, кандидатам і резерву збірних команд області і України та їх тренерам у кінці навчального року були нагороджені грошовими преміями та грамотами.

 

 

VІІ.10. Проводити заходи з відзначення найкращих спортсменів, тренерів та команд за підсумками спортивного року.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Кожного року у грудні проводяться заходи з відзначення найкращих спортсменів, тренерів та команд за підсумками спортивного року та відзначаються грамотами.

(Куропатницький НВК НВК «ЗНЗ-ДНЗ І-ІІІ ст.» тренер Чорний ІБ., Потуторська ЗОШ І-ІІІ ст.. –тренер Хичій І.З.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Кадрове забезпечення

 

VІІІ.1. Забезпечити реалізацію на території району вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт» про виключне право вести педагогічну навчально-тренувальну роботу, роботу у сфері фізичної культури і спорту громадянам зі спеціальною освітою або підготовкою та за наявності документу, що виданий акредитованим навчальним закладом.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

 

Відділом освіти забезпечено реалізацію на території району вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт» про виключне право вести педагогічну навчально-тренувальну роботу, роботу у сфері фізичної культури і спорту громадянам зі спеціальною освітою або підготовкою та за наявності документу, що виданий акредитованим навчальним закладом.

 

VІІІ Збереження і оновлення кадрового потенціалу, створення нової систе-ми підготов-ки та пере-підготовки фізкультур-них кадрів

VІІІ.2. Запровадити систему перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Здійснюється система перепідготовки педагогічних кадрів які викладають предмет фізична культура при Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної освіти.

 

VІІІ.3. Забезпечити участь працівників сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів в тематичних семінарах

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відповідно до плану відділом освіти спільно із районним методичним кабінетом для вчителів фізичної культури проводяться семінари – практикуми на базі загальноосвітніх навчальних закладів («Захист Вітчизни», «Фізкультури». «Основи здоров’я»)

 

VІІІ.4. Запровадити волонтерський рух в галузі фізичної культури і спорту.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти сприяє запровадженню волонтерського руху в галузі фізичної культури і спорту. (Директор ТОВ «Жива земля» Бойко І. Є.

надав спонсорську допомогу для організації поїздки дітей на фінал чемпіонату з волейболу серед учнів І-ІІІ ступенів Тернопільської області, який відбувся у м. Тернопіль).

 

ІХ. Матеріально-технічне забезпечення

ІX Збереження та рекон-струкція матеріально-технічної бази, повно-

цінне функ-ціонування наявних спортивних об’єктів, будівництво нових спортивних споруд

ІХ.1. Провести інвентаризацію наявних спортивних споруд району

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Проведено інвентаризацію наявних спортивних споруд у загальноосвітніх навчальних закладах району. Відповідно до звіту 2 ФК у районі є 106 спортивних споруд.

 

ІХ.2.Організувати суворий контроль за ефективністю використання в районі спортивних споруд, не допускати перепрофілювання та ліквідації фізкультурно-спортивних об’єктів без створення рівноцінним їх.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти організовано суворий контроль за ефективністю використання в районі спортивних споруд, не допускати перепрофілювання та ліквідації фізкультурно-спортивних об’єктів без створення рівноцінним їх

 

ІХ.3. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності створювати тренажерні зали, відновлювальні центри для працівників та членів їх сімей

відділ освіти районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти рекомендує керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності створювати тренажерні зали, відновлювальні центри для працівників та членів їх сімей

 

ІХ.4. Здійснювати заходи щодо облаштування і реконструкції наявних та будівництва і встановлення нових сучасних спортивних споруд

 

 

 

відділ освіти районної державної адміністрації

2015-2018 роки

У загальноосвітніх навчальних закладах району постійно проводяться поточні ремонти та облаштування наявних спортивних споруд.

 

Х. Організаційне та нормативно-правове забезпечення

Х. Координація дій усіх структур, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, формування нормативно-методичної і правової бази сфери фізичної культури і спорту

Х.1. Забезпечення укладення угод між структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації та громадськими організаціями фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості про їх участь у реалізації державної політики з фізичної культури і спорту.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти з питань фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості та участь у реалізації державної політики з фізичної культури і спорту, співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами та Бережанським ФСТ «Колос».

 

Х.2. Вдосконалити та забезпечувати проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти забезпечується проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи (Курянівська ЗОШ І-ІІІ ст., Куропатницький НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Потуторська ЗОШ І-ІІІ ст.., Рекшинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ», Рогачинська ЗОШ І-ІІІ ст.., Саранчуківська ЗОШ І-ІІІ ст..)

 

Х. 3. Створити базу нормативно-правових актів, що регулюють організацію діяльності у сфері фізичної культури і спорту та функціонування закладів галузі.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти розміщені стенди із нормативно-правовими актами, що регулюють організацію діяльності у сфері фізичної культури і спорту та функціонування закладів галузі

 

ХІ. Медичне забезпечення

ХІ. Створення умов для підвищення оздоровчого ефекту занять фізичною культурою та спортом

ХІ.1. Забезпечити регулярні медичні огляди учнів загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів і використовувати результати оглядів при плануванні і організації занять фізичною культурою

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

У загальноосвітніх навчальних закладах району щороку проводяться регулярні медичні огляди учнів медичними працівниками та використовуються результати оглядів при плануванні і організації занять фізичною культурою.

 

                                                                 ХІІ. Науково-методичне та інформаційне забезпечення

ХІІ. Впровадження передових технологійпокращення здоров’я та фізичного розвитку населення, дієвої системи фізкультурної просвіти, яке сприяло б формуванню світогляду, активної та соціальної орієнтації на ведення здорового способу життя

ХІІ.1. Проводити на базі вищих навчальних закладів науково-практичні конференції, семінари з проблем розвитку фізичної культури та спорту

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відповідно до плану-графіку ТОКІППО та ТДПУ ім. Гнатюка проводяться науково-практичні конференції та семінари – практикуми з проблем розвитку фізичної культури та спорту.

 

ХІІ. 2. Розробити концепцію розвитку фізичної культури і спорту в районі на наступні періоди.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти розроблено концепцію розвитку фізичної культури і спорту в районі на наступні періоди з організації гурткової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

ХІІ.3. Впроваджувати методичні рекомендації основ здорового способу життя і рухової активності та систему оцінки стану здоров’я дітей та учнівської молоді.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти впроваджено у загальноосвітніх навчальних закладах методичні рекомендації основ здорового способу життя і рухової активності та систему оцінки стану здоров’я дітей та учнівської молоді. У загальноосвітніх навчальних закладах району щороку проводяться регулярні медичні огляди учнів медичними працівниками та використовуються результати оглядів при плануванні і організації занять фізичною культурою.

 

 

ХІІ.4. Забезпечити оновлення в навчальних закладах району, фізкультурно-оздоровчих клубах, ДЮСШ настінної агітації з фізичної культури і спорту з урахуванням національних спортивних досягнень та традицій

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

У загальноосвітніх навчальних закладах району розміщені та періодично оновлюються тематичні стенди настінної агітації з фізичної культури і спорту з урахуванням національних спортивних досягнень та традицій серед учнів.

 

ХІІ. 5. Розповсюджувати науково-популярні методичні видання, відеопродукцію, комп’ютерні програми на допомогу особам, які самостійно займаються фізичними вправами, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту.

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділ освіти сприяє розповсюдженню науково-популярних методичних видань, відеопродукції на допомогу особам, які самостійно займаються фізичними вправами, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту. (література «Пропагування олімпійських видів спорту», «Історія виникнення олімпійського руху в Україні»)

 

 

ХІІ.6.Забезпечити висвітлення в місцевих засобах масової інформації спортивних подій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських, неолімпійських видів спорту, пропагуючи розвиток фізкультурно-спортивного руху в районі

відділ освіти

районної державної адміністрації

2015-2018 роки

Відділом освіти спільно з районним методичним кабінетом постійно висвітлюється у районній газеті «Бережанське віче» та на веб-сайті відділу освіти і районного методичного кабінету інформація спортивних подій з олімпійських видів спорту, пропагуючи розвиток фізкультурно-спортивного руху в районі.

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                                                                         В.Є. ЗІНЧУК

         Бабій 2 22 94