Бережанська Районна Рада

Офіційний Веб-сайт

Друк

БЕРЕЖАНСЬКА  РАЙОННА   РАДА  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

 _____________   сесія  

Р І Ш Е Н Н Я

  

від “___”_________ 2017 р.                                                                   № ____

м. Бережани 

 

Про     виконання      районної

цільової соціальної програми

протидії   захворюванню    на

туберкульоз на 2013-2016 роки

 

 Відповідно до п. 16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про виконання  районної цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації, районна рада

 

вирішила:

 

Інформацію про виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки взяти до відома.

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                          В.Ф. БІЛИК

 

ДОВІДКА

«Про виконання   районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки»

 

В районі забезпечується виконання Заходів районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки .

В 2016 році з метою раннього виявлення туберкульозу, крім обстежень на стаціонарному флюорографі, проводилось масове флюорографічне обстеження населення пересувними флюорографами КУТОР« Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер» ; здійснювалась туберкулінодіагностика у дітей , використовувалось для ранньої допомоги бактеріоскопічний метод дослідження харкотиння ; проводились заходи щодо інфекційного контролю щодо туберкульозу у медичних закладах загально – лікарняної мережі ; забезпечувався належний рівень роботи по контрольованому і безперервному лікуванню хворих туберкульозом на амбулаторному етапі ; сан освітня робота серед населення та інше .

В цілому на виконання Заходів Програми з районного бюджету у 2016 році використано 78,9 тис. грн.. , в тому числі на флюорографічне ( рентгенологічне) обстеження населення -7,7 тис. грн.. , та забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу у медичних закладах загально- лікарняної мережі – 41,5 тис. грн.. , на придбання туберкуліну 29,7 тис. грн..

В результаті проведених заходів в районі проведено 21258 флюрографій при плані 16842 (виконано план на 126,2% ) ; рівень охоплення флюорографічним обстеженням порівняно з 2015 роком зріс з 527,2 до 602,0 на 1000 населення , що підлягало огляду ; охоплення туберкуліно – діагностикою зросло з 76,8 до 148,5 на 1000 дітей ; кількість бактеріоскопічних досліджень харкотиння на рівні минулого року і становить 960 осіб .

Однак, в 2016 році захворюваність на активний туберкульоз підвищилася з 41,3 на 100 тис. нас.     (17 випадків) за 2015 рік до 77,8 на 100 тис. нас. (32 випадки) за 2016 рік. Аналогічно за цей же період захворюваність по області виросла з 38,3 на 100 тис. нас. (405 випадків) до 44,3 на 100 тис. нас. (473 випадки), але  в Бережанському районі вона є найвищою в області. Впродовж останніх років захворюваність серед сільських жителів переважала на захворюваністю серед жителів міста, що пов’язано з демографічною особливістю району, де кількість жителів села більша ніж міських жителів і остання в 2016 році , суттєво збільшилася – з 38,7 (9 випадків) на 100 тис. населення до 107,5 (25 випадків). Аналогічна ситуація спостерігається і по області. Для порівняння всього по області захворюваність серед сільських жителів підвищилася з 39,5 до 50,4 на 100 тис. населення.

Збільшення захворюваності відмічено і на легеневі форми туберкульозу: з 36,5 на 100 тис. нас. (15 випадків) в 2015 році, до 72,9 на 100 тис. нас. (30 випадків) в 2016 році.

Суттєве підвищення захворюваності на активні форми туберкульозу як в районі так і в області пов’язане з тим, що поновлено роботу пересувних флюорографічних установок. Це вплинуло на суттєве підвищення захворюваності серед сільських жителів.

Збільшилася питома вага деструктивних форм з 40,0% до 46,7%, а серед жителів села з 25% до 52,0 %. Даний показник є вищим в порівнянні з обласним ( 45,1 % ), але нижчим в порівнянні з іншими районами. І пов’язане це, знову таки ж, з роботою пересувних ФГ установок , що дало змогу виявляти туберкульоз на ранніх стадіях.

Питома вага бацилярних форм в районі зросла з 40,0% до 53,3%. Зросла і захворюваність на бацилярні форми з 14,6 до 38,9 на 100 тис. нас.

Вперше за багато років в районі зареєстровано випадок туберкульозу у дитини.

Значними недоліками, що впливають на раннє виявлення захворювань на туберкульоз серед дитячого населення є недостатня кількість придбаного у 2016 році за кошти районного бюджету туберкуліну (1000 доз), серед дорослого населення недостатня кількість обстежених осіб бактеріоскопічним методом з низьким відсотком виявлених хворих на туберкульоз легень ( 0,15% при нормативі - 5-10% ) в результаті невідбору на цей метод дослідження осіб соціальних та медичних груп ризику, що рідко проходять флюорографічні обстеження .

В наслідок централізованих недопоставок у 2015 році та до вересня 2016 року вакцини БЦЖ збільшився прошарок дітей вчасно не вакцинованих проти туберкульозу , не проводилась їх ревакцинація у встановлені терміни ( порушено Календар профщеплень , що вимагає його функції).

До сих пір не оновлено склад Координаційної ради районної державної адміністрації з питань протидії туберкульозу та ВІЛ –інфекції / СНІДу.

 

з/п

Назва напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансува-ння

Фінансування

(вартість), тис. гривень, у тому

числі по роках:

Результат

2013

2014

2015

2016

 

1

Удосконале-ння системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорези-стентний

 

1.Проведення навчальних семінарів для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу 

2013 - 2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержад-міністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержад-міністрації  

Не потребує фінансування

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Контороль якості в лабораторіях І рівня(рай лікарня) та ІІ рівня(тубдиспансер) здійснюється лабораторією ІІІ рівня – облтубдиспансер.

Лабораторії району на 100% забезпечені обладнанням та витратними матеріалами

2.Упровадження системи контролю якості у лабораторіях першого    третього рівня незалежно від підпорядкування з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу

Не потребує фінансування

-

-

-

-

3.Забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики

Не потребує фінансування

-

-

-

-

2

Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми

 

Забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів

2013 - 2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержад-міністрації

Не потребує фінансування

-

-

-

-

Обліково-звітні форми документації приведені у відповідність з міжнародними стандартами

3

Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу

 

1. Виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі витратних матеріалів для діагностики туберкульозу

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержа-дміністрації

Районний бюджет

Не фінансувалося

В   2016 році шляхом бактеріоскопії мазка харкотиння обстежено 960 осіб, проведено 1200 аналізи виявлено 1 хворого, відсоток виявлених хворих на туберкульоз легень залишається на дуже низькому рівні – 0,12%, при нормативі 5-10%.

 

За 2016 в районі проведено 21258 ФГ обстежень, при плані 16842. Виконання плану склало 126,2%.

 

 

 

 

 

 

 

Для туберкулінодіагностики перед ревакцинацією БЦЖ в 14 років закуплено 1000 доз туберкуліну

 

 

Вартість ліжкодня по медикаментах по загальному фонду становить 10,57 грн.,

 

ДОТ кабінет функціонує на базі тубдиспансеру

 

 

 

 

Вартість   ліжкодня по харчуванню по загальному фонду становить 16,62 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переривання лікування не відмічалось

2. Проведення діагностики туберкульозу за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження, в частині видатків:

Районний бюджет

 

7,8 тис.

грн..

 

 

3,9тис.грн

 

3,9тис.грн

6,960

тис.

грн..

 

4,800 тис. грн.

 

 

2,160 тис. грн..

7,7 тис. грн..

 

 

4,4 тис. грн..

 

 

 

3,3 тис. грн..

1) на обслуговування виїзних флюорографів;

Районний бюджет

2) на придбання рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів

Районний бюджет

3. Своєчасне здійснення туберкулінодіагностики

Районний бюджет

11,844 грн

1,238

грн

9,160

тис.

грн.

29,660 тис. грн..

4. Забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування

Не потребує фінансування

Фінансувалося з обласного бюджету

5. Забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз першої, другої і четвертої категорій

Не потребує фінансування

Фінансувалося з обласного бюджету

6. Забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються стаціонарно

Не потребує фінансування

Фінансувалося з обласного бюджету

7. Забезпечення належного рівня роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз першої - четвертої категорій

Не потребує фінансування

Фінансувалося з обласного бюджету

8. Забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

Не потребує фінансування

Фінансувалося з обласного бюджету

4

Протидія поширенню мультирези-стентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикамен-тозною резистент-ністю

 

1. Формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

Налагоджено співпрацю з районною організацією «Червоного хреста» для медико-соціальної підтримки хворих на туберкульоз. По цій програмі проліковано 15 хворих. Паралельно з медикаментозним лікуванням хворі отримували соціальні продуктові пакети.

 

 

 

 

 

На виконання вимог інфекційного контролю в районній поліклініці виділено приміщення для збору харкотиння. Приміщення обладнане люмінесцентною лампою. Закуплено одноразові плювачки, та засоби захисту персоналу (респіратори, маски).

 

 

 

Районний фтизіатр пройшов навчання за кошти Глобального фонду

2. Забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу у закладах загальнолікувальної мережі

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації

Районний бюджет

21,434 (деззасоби)

1,8тис.грн (маски,рукавиці)

18,4 тис.грн (дезрозчини)

32,35

тис.

грн

(деззасоби

41,5 тис. грн..

(деззасоби,рукавиці)

3. Проведення навчання з інфекційного контролю щодо туберкульозу на регіональному рівні

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

4. Залучення громадських організацій до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

5. Поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації,

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

5

Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію /СНІД

1. Розроблення порядку координації та виконання плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на 2013—2016 роки на районному рівні, включаючи профілактику, діагностику, ведення хворого на ко-нфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), моніторинг і оцінка спільних заходів згідно з міжнародними рекомендаціями

2013 -2016 роки

 

Відділ охорони здоров'я

райдержадміністрації

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

Всі хворі які поступали на лікування в тубдиспансер охоплені перед тестовим консультуванням та обстеженням на ВІЛ/СНІД

2. Забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування опортуністичних інфекцій

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

3. Забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до антиретровірусної терапії

Не потребує

фінансування

-

-

   -

-

4. Забезпечення обов’язкового проведення до- і післятестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз

Не потребує

фінансування

-

-

-

-

5. Впровадження Національного і розроблення районного плану заходів з інформування та залучення населення до заходів з профілактики захворювання на туберкульоз

 

Не потребує

фінансування

-

-

-

-