Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк


БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА РАДА

                                                     Сьоме скликання

                                                    ДВАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  07  червня   2017 року                                                                                                    №  216

 

Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 25 грудня 2016 року № 166 „Про районний бюджет на 2017 рік”, із змінами і доповненнями, Урманської сільської ради від 18 травня  2017 року № 159, Бережанської міської  ради від 27 квітня 2017 року № 565, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі  14303,7 тис.грн. за рахунок:

- 41035000 «Інші субвенції»

47,4 тис.грн.

- 41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і      водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»

14256,3тис.грн.

 

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 14403,7 тис.грн.:

2.1.За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                                                           68,0 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                                                       29,4 тис.грн.

Культура                                                                                                                                      50,0 тис.грн.

Соціальний захист                                                                                                               14256,3 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

68,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

68,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

68,0 тис.грн.

КПКВ  1011010 «Дошкільна освіта»

1,5 тис.грн.

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

16,5 тис.грн.

КПКВ 1015051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

50,0 тис.грн.

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

29,4 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

29,4 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

29,4 тис.грн.

КПКВ 0312180  «Первинна медична допомога населенню»

29,4 тис.грн.

2.3.1

Відділ культури райдержадміністрації

50,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

50,0 тис.грн.

з них на:

  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3,0 тис.грн.

КПКВ 4200 «Iншi культурно-освітні заклади та заходи»

3,0 тис.грн.

  • поточні видатки

47,0 тис.грн.

КПКВ 2414040 «Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва»

2,2 тис.грн.

КПКВ 2414060 «Бібліотеки»

44,8 тис.грн.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

14256,3тис.грн. 

Збільшити асигнування на:

14256,3тис.грн. 

з них на:

  • поточні видатки

14256,3тис.грн. 

КПКВ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкоду-вання витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

14256,3 тис.грн.

3. Зменшити обсяг доходів  загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі179,9 тис.грн. за рахунок:

- 41035800  «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на виплату     державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам       за надання соціальних послуг у вихованні дітей»

179,9 тис.грн.

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 179,9 тис.грн.:

4.1.За програмною класифікацією видатків:

Соціальний захист 179,9  тис.грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:

4.2.1

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

179,9 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

179,9 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

179,9 тис.грн.

КПКВ 1513016 «Надання субсидій населенню для відш-кодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

179,9 тис.грн.

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації  видатків  загального фонду районного бюджету на 2017 рік  за головними розпорядниками коштів:

5.1

Бережанська районна державна адміністрація 

5.1.1.

Зменшити асигнування на:

8,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

8,0 тис.грн.

КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

8,0 тис.грн.

5.1.2.

Збільшити асигнування на:

8,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

8,0 тис.грн.

КПКВ 0312180  «Первинна медична допомога населенню»

8,0 тис.грн.

 

6. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 100,0 тис.грн.:

6.1.За функціональною класифікацією видатків:

Охорона здоровя 100,0 тис.грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів:

6.2.1.

Бережанська районна державна адміністрація 

100,0 тис.грн.

Зменшити асигнування на:

100,0 тис.грн.

з них на:

 

  • капітальні видатки

100,0 тис.грн.

КПКВ 0316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного роз-витку території»

100,0 тис.грн.

7. Затвердити договори  про міжбюджетні трансферти на 2017 рік (додається).

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 типового рішення),  згідно з додатком № 1.

9. Внести зміни в додаток №5 рішення сесії районної ради від 16 березня 2017 року №199 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік", а саме:

"Енергоефективний проект розвитку:  реконструкція системи опалення з встановленням енергоефективних котлів на альтернативних видах палива та заміна покрівлі  з утепленням фасаду Вербівської ЗОШ І-ІІ ступенів Бережанської районної ради по вул. Мазепи, 40 в селі Вербів, Бережанського району, Тернопільської обл."

замінити на

"Енергоефективний проект розвитку:  реконструкція системи опалення з встановленням енергоефективних котлів на альтернативних видах палива та заміна покрівлі  з утепленням фасаду  Вербівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Бережанської районної ради Тернопільської області по вул. Мазепи, 40 в селі Вербів".

10. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік, зменшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 100,0 тис.грн. в тому числі бюджет розвитку – 100,0 тис.грн та збільшивши за загальним фондом на – 100,0 тис.грн.

11.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

Голова

Бережанської районної ради                                                                             В.Ф.БІЛИК