Бережанська Районна Рада

Офіційний Веб-сайт

Друк

ПРОЕКТ 

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

_____________ сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ ___ ” _________ 2017 р. № ____

м.Бережани

Про проект програми охорони

навколишнього природного середовища

в Бережанському районі на 2017-2020 роки

    Відповідно до п.16 ч.1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши проект програми охорони навколишнього природного середовища в Бережанському районі на 2017-2020 роки, беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, районна рада

в и р і ш и л а :

   1. Затвердити  програму охорони навколишнього природного середовища в Бережанському районі на 2017-2020 роки.

   2. Контроль за виконанням програми доручити постійній комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів.

       Голова Бережанської

       районної ради                                                                                                          В.Ф.БІЛИК