Бережанська Районна Рада

Офіційний Веб-сайт

Друк

ПРОЕКТ

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

_____________ сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “ ___ ” _________ 2017 р. №____

м.Бережани

Про внесення змін та доповнень до районної

програми сприяння поліції у підвищенні

рівня безпеки громадян на території

Бережанського району Тернопільської

області на 2017-2019 роки  

    Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін та доповнень до районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, районна рада

в и р і ш и л а :1. У розділі 1 Паспорт Програми:

1) у пункті 9 суму ,,150 тис. гривень” замінити на суму ,,169 тис. гривень”.

2) у підпункті 1 пункту 9 суму ,, 150 тис. гривень” замінити на суму    ,,169 тис. гривень”.

2. У розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми":

1) в абзаці третьому  таблицю викласти в такій редакції:

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2017

рік

2018

рік

2019 

рік

Районний бюджет

169

69

50

50

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

169

69

50

50

3. розділу 5 "Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники" доповнити словами:

"- забезпечення засобами оперативного реагування працівників Бережанського відділу поліції".

4. Розділі 6 "Напрями діяльності та заходи районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки" доповнити пунктом 12 такого змісту:

№з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Обсяги фінансування (тис.грн)

Очікуваний результат

2017 рік


районного бюджету

інших джерел

2018рік

2019 рік

районного бюджету

інших джерел

районного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Придбання програмного забезпечення LIS-M для планшетних компютерів "Samsung Galaxy A-8", мобільних відеореєстраторів DMT-5

2017 рік

Бережанський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, фінансове управління районної державної адміністрації

19

-

-

-

-

-

оперативність реагування працівниками поліції на повідомлення про правопорушення та інші події

Загальний обсяг

69,0

-

50,0

-

50,0

-


5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань місцевого cамоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                В.Ф.БІЛИК