Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 27 ” червня   2017 р.                                                                                                                      № 224

м.Бережани


Про внесення змін та доповнень до районної

програми сприяння поліції у підвищенні

рівня безпеки громадян на території

Бережанського району Тернопільської

області на 2017-2019 роки


Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін та доповнень до районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, районна рада

в и р і ш и л а :


1. У розділі 1 Паспорт Програми:

1) у пункті 9 суму ,,150 тис. гривень” замінити на суму ,,169 тис. гривень”.

2) у підпункті 1 пункту 9 суму ,, 150 тис. гривень” замінити на суму    ,,169 тис. гривень”.

2. У розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми":

1) в абзаці третьому  таблицю викласти в такій редакції:

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2017

рік

2018

рік

2019 

рік

Районний бюджет

169

69

50

50

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

169

69

50

50

3. розділу 5 "Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники" доповнити словами:

"- забезпечення засобами оперативного реагування працівників Бережанського відділу поліції".

4. Розділі 6 "Напрями діяльності та заходи районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки" доповнити пунктом 12 згідно додатку.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.


Голова Бережанської

районної ради                                                                                                                          В.Ф.БІЛИК