Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 27 ” червня   2017 р.                                                                                                                  № 225

м.Бережани


Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік


Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва. щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 25 грудня 2016 року № 166 „Про районний бюджет на 2017 рік”, із змінами і доповненнями, Бережанської міської ради від 8 червня 2017 року №620, Котівської сільської ради від 20 червня 2017 року №129, Мечищівської сільської ради від 23 червня 2017 року №87, Рекшинської сільської ради від 21 червня 2017 року №120, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 1486,968 тис.грн. за рахунок:

- 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на здійснення заходів щодо соціаль-економічного розвитку територій»

1341,0 тис.грн.

- 41035000 «Інші субвенції»

145,968тис.грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 137,093 тис.грн.:

2.1.За програмною класифікацією видатків:

Освіта                                                                                                               75,0 тис.грн.

Охорона здоров'я                                                                                            6,0 тис.грн.

Культура                                                                                                     56,093 тис.грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів:

2.2.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

75,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

75,0 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

75,0 тис.грн.

КПКВ 1015051 «Фінансова підтримка регіональних всеук-раїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи»

50,0 тис.грн.

 

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим сад-ком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

25,0 тис.грн.

 

2.2.2.

Бережанська районна державна адміністрація

6,0тис.грн.

Збільшити асигнування на:

6,0тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

6,0тис.грн.

КПКВ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»

6,0тис.грн.

2.2.3.

Відділ культури райдержадміністрації

56,093 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

56,093 тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

56,093 тис.грн.

КПКВ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

56,093 тис.грн.


3. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік головними розпорядниками коштів:

3.1.

Управління соціального захисту райдержадміністрації

3.1.1.

Зменшити асигнування на:

212,042тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

212,042тис.грн.

КПКВ 1513015 «Надання пільг багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги»

2.196тис.грн.

КПКВ 1513016 «Надання субсидій населенню для вішко-дування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

97,092тис.грн.

КПКВ 1513021 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу»

112,754тис.грн.

3.1.2.

Збільшити асигнування на:

212,042тис.грн.

з них на:

  • поточні видатки

212,042тис.грн.

КПКВ 1513012 ««Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги»

58,194тис.грн. 

КПКВ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»

41,094тис.грн.

КПКВ 1513026 «Надання субсидій населенню для відшко-дування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»

112,754тис.грн.

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік за рахунок передачі коштів з загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 1349,9 тис.грн. за головними розпорядниками коштів:

4.1.1.

Відділ освіти райдержадміністрації

606,875 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

606,875 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

606,875 тис.грн.

КПКВ 1016330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх нав-чальних закладів»

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим сад-ком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцея-ми, гімназіями, колегіумами»

598,0 тис.грн.

8,875 тис.грн.

4.1.2.

Бережанська районна державна адміністрація 

450,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

450,0 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

450,0 тис.грн.

КПКВ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»

250,0 тис.грн.

КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

200,0 тис.грн.

4.1.3.

Відділ культури райдержадміністрації

293,0 тис.грн.

Збільшити асигнування на:

293,0 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

293,0 тис.грн.

КПКВ 2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»

293,0 тис.грн.

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів:

5.1

Бережанська районна державна адміністрація 

69,407тис.грн.

5.1.1.

Збільшити асигнування на:

69,407 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

69,407 тис.грн.

КПКВ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»

69,407 тис.грн.

5.1.2.

Зменшити асигнування на:

69,407 тис.грн.

з них на:

  • капітальні видатки

69,407 тис.грн.

КПКВ 0316310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

69,407 тис.грн.

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2017 рік (додається).

7. Затвердити зміни до переліку об»єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток №6 типового рішення), згідно з додатком №1

8. Внести зміни у джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік, збільшивши фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)” за спеціальним фондом на суму 1349,875тис.грн. в тому числі бюджет розвитку – 1349,875 тис.грн та зменшивши за загальним фондом на – 1349,875 тис.грн.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.


Голова Бережанської

районної ради                                                                                                                                    В .Ф.Білик