Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я


від “ 27 ” червня   2017 р.                                                                                                                           № 238

м.Бережани


Про хід виконання районної програми

розвитку фізичної культури і спорту в

Бережанському районі на 2015-2018 роки


Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24 грудня 1993 року №1724-VI “Про фізичну культуру і спорт” (із змінами), Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня     2011 року №828-р., беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації,  районна рада

в и р і ш и л а :

1. Структурним підрозділам районної державної адміністрації (відповідальним виконавцям) у 2017 році продовжити неухильне виконання районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бережанському районі на 2015-2018 роки (далі – Програма).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації передбачити у 2017 році витрати на фінансування заходів Програми.

3. Відділу освіти районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських рад:

3.1. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян до надання фінансової та матеріальної допомоги щодо виконання напрямків діяльності та заходів Програми;

3.2. Продовжити співпрацю з громадською організацією Бережанське ФСТ «Колос», яка працює у напрямку розвитку фізичної культури і спорту як невід’ємної частини виховного процесу дітей, молоді та повноцінного життя дорослого населення району;

3.3. Продовжувати висвітлювати в засобах масової інформації питання щодо виконання заходів Програми.

4. Відділу освіти районної державної адміністрації здійснювати координацію дій та інформувати упродовж звітного періоду про стан виконання заходів програми районну державну адміністрацію та районну раду.


Голова Бережанської

районної ради                                                                                                                                            В.Ф.Білик