Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 19 ” жовтня 2017 р.                                                               № 279

м. Бережани

 

Про ліквідацію комунальної установи

«Районний методичний кабінет

Бережанської районної ради»

      

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 66 Закону України «Про освіту», ст. ст. 104, 105,110, 111 Цивільного кодексу України, ст. ст. 59,137 Господарського кодексу України, ст.21, п. 8 ст. 36 Кодексу законів про працю України, районна рада

 

вирішила

 

1. Ліквідувати комунальну установу «Районний методичний кабінет Бережанської районної ради», код ЄДРПОУ 40303971.

2. Скасувати Статут даної комунальної установи.

3. Виключити дану установу з переліку об'єктів спільної власності територіальних громад Бережанського району.

4. Доручити голові Бережанської районної ради попередити про розірвання контракту із завідувачем комунальної установи «Районний методичний кабінет Бережанської районної ради» Жеребецькою Ольгою Михайлівною.

5. Для здійснення дій з ліквідації комунальної установи створити ліквідаційну комісію у складі згідно з додатком.

6. Ліквідаційній комісії провести дії щодо ліквідації у порядку, передбаченому законодавством.

7. Встановити строк для заяви претензій кредиторами - два місяці з дня оголошення про ліквідацію комунальної установи.

8. Рекомендувати відділу освіти районної державної адміністрації до 10.11.2017 року подати на розгляд районної ради проект рішення про створення Навчально-методичного центру та Інклюзивно-ресурсного центру згідно з вимогами Закону України «Про освіту» , «Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» та Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».

9. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації.

 

 

 

Заступник голови Бережанської

районної ради                                                          Р.К. Висоцький