Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 28 ” листопад 2017 р.                                                   № 286

м. Бережани

 

Про  розгляд   подання

Теребовлянської місцевої

прокуратури Тернопільської

області

 

Розглянувши подання (у порядку частини 3 статті 65 Закону України «Про запобігання корупції»)Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області від 31 жовтня 2017 року № 46-404 вих.17, відповідно до ч.4 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, районна рада

в и р і ш и л а :

  1. Подання Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області від 31 жовтня 2017 року № 46-404 вих.17 прийняти до відома.
  2. Рекомендувати депутатам районної ради, зазначеним у даному поданні, подати декларацію з достовірними відомостями.
  3. Виконавчому апарату районної ради до 10.01.2018 р. розробити та подати на розгляд сесії заходи, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та протидії корупції у діяльності посадових та службових осіб районної ради. Передбачити у даних заходах проведення навчання для депутатів районної ради, щодо дотримання ст.ст. 45,46 Закону України «Про запобігання корупції».
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 

 Голова Бережанської

районної ради                                                                  В.Ф.БІЛИК