Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 28листопад 2017 р.                                                    № 287

м. Бережани

 

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельних

ділянок, наданих в оренду ПОП « Урманське»

на території Урманської сільської ради

 

 

 

Розглянувшилист начальника відділу у Бережанському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 24.11.2017 року № 1134/101-17 щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, наданих в орендуПОП «Урманське» на території Урманської сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», Бережанська районна рада

 

вирішила:

 

Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення :

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею0,3000 га, кадастровий номер 6120489100:04:002:0153, за межами населеного пункту на території Урманськоїсільської ради Бережанського району Тернопільської області,вартість земельної ділянки – 8120,81 грн. (вісім тисяч сто двадцять гривень, 81коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 0,5365 га, кадастровий номер 6120489100:04:002:0152, за межами населеного пункту на території Урманськоїсільської ради Бережанського району Тернопільської області,вартість земельної ділянки – 14522,72 грн. (чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять дві гривні, 72 коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 0,0854 га, кадастровий номер 6120489100:04:002:0155, за межами населеного пункту на території Урманськоїсільської ради Бережанського району Тернопільської області,вартість земельної ділянки – 2311,72 грн. (дві тисячі триста одинадцять гривень, 72 коп.);

- нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 1,7000 га, кадастровий номер 6120489100:04:002:0154, за межами населеного пункту на території Урманськоїсільської ради Бережанського району Тернопільської області,вартість земельної ділянки – 46017,93 грн. (сорок шість тисяч сімнадцять гривень, 93 коп.);

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                        В.Ф. БІЛИК