Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 18 ” грудня 2017 р.                                                             № 288

м. Бережани

 

Про внесення змін до районного

бюджету на 2017 рік

Розглянувши пропозиції Бережанської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Бережанської районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Бережанської районної ради від 25 грудня 2016 року № 166 „Про районний бюджет на 2017 рік”, із змінами і доповненнями, Рогачинської сільської ради від 13 грудня 2017 року № 159, Бережанської міської ради від 14 грудня 2017 р. № 266 Тернопільської обласної ради від 08 грудня 2017 року № 834 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік”, керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бережанська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 3058,93 тис.грн. за рахунок:

- 41034401 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (капітальний ремонт)реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво (придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної докментації»

 

 

 

 

1144,0 тис.грн.

- 41035000 «Інші субвенції»                            

762,3тис.грн.

-11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»

1013,43тис.грн.

- 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»

 

7,5 тис.грн.

- 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

129,2 тис.грн.

- 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності»

 

0,9 тис.грн.

- 22060300 « Інші надходження»

1,6 тис.грн.

        

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 3057,43тис.грн.:

2.1.За головними розпорядниками коштів:

Районна рада                                                                                             85,0 тис.грн.

Освіта                                                                                                         88,3 тис.грн.

Охорона здоров’я                                                                                    704,0 тис.грн.

Культура і мистецтво                                                                             483,0 тис.грн.

Соціальний захист населення                                                               549,3 тис.грн.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю                                3,0 тис.грн.

Видатки не віднесені до основних груп                                              1145,83 тис.грн.

 

2.2. За програмною класифікацією видатків:

2.2.1.

Районна рада

     85,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

85,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • заробітна плата

 54,68 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

54,68 тис.грн.

 

 • нарахування на заробітну плату

0,32 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

0,32 тис.грн.

 

 • поточні трансферти

30,0 тис.грн.

 

КПКВ 0117212 «Підтримка періодичних видань (газет, та журналів)»

30,0 тис.грн.

2.2.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

88,3 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

88,3 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • заробітна плата

59,3 тис.грн.

 

КПКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

47,0 тис.грн.

 

КПКВ 1013131 «Центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді»

12,3 тис.грн.

 

 • нарахування на заробітну плату

14,4 тис.грн.

 

КПКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

10,4 тис.грн.

 

КПКВ 1013131 «Центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді»

4,0 тис.грн.

 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

4,6 тис.грн.

 

КПКВ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

4,6 тис.грн.

 

 • поточні видатки

10,0 тис.грн.

 

КПКВ 1015053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості»

10,0тис.грн.

2.2.3.

Бережанська районна державна адміністрація 

704,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

704,0 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • поточні видатки

704,0 тис.грн.

 

КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

690,0 тис.грн.

 

КПКВ 0312180 «Первинна медична допомога населенню»

14,0 тис.грн.

2.2.4.

Відділ культури райдержадміністрації

483,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

483,0 тис.грн.

 

 • заробітна плата

361,35 тис.грн.

 

КПКВ 2414060 «Бібліотеки»

107,36 тис.грн.

 

КПКВ 2414070 «Музеї і виставки»

15,625 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

132,925 тис.грн.

 

КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дiтей»

61,0 тис.грн.

 

КПКВ 2414200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи»

44,44 тис.грн.

 

 • нарахування на заробітну плату

117,65 тис.грн.

 

КПКВ 2414060 «Бібліотеки»

33,75 тис.грн.

 

КПКВ 2414070 «Музеї і виставки»

7,36 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

48,98 тис.грн.

 

КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дiтей»

13,68 тис.грн.

 

КПКВ 2414200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи»

13,88 тис.грн.

 

 • поточні видатки

4,0 тис.грн.

 

КПКВ 2414040 «Видатки на заходи, передбачені державними та місцевими програмами розвитку культури і мистецтва»

3,0 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

1,0 тис.грн.

2.2.5.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

549,8 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

549,8 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • заробітна плата

390,0 тис.грн.

 

КПКВ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

390,0 тис.грн.

 

 • нарахування на заробітну плату

100,0 тис.грн.

 

КПКВ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

100,0 тис.грн.

 

 • поточні видатки

59,8 тис.грн.

 

КПКВ 1513034 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»

58,3 тис.грн.

 

КПКВ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

1,5 тис.грн.

2.2.6.

Фінансове управління райдержадміністрації

1145,83 тис.грн.

 

 • поточні трансферти

1,83 тис.грн.

 

КПКВ 7618370 » Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

1,83 тис.грн.

 

 • капітальні трансферти

1144,0 тис.грн.

 

КПКВ 7618690 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації»

 

 

 

 

 

1144,0 тис.грн.

2.2.7.

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації

3,0 тис.грн.

 

 • поточні видатки

3,0 тис.грн.

 

КФК 7317450 „ Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва ”

3,0 тис.грн.

 

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 3680,1 тис.грн. за рахунок:

-41030800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-жетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот»

3628,2 тис.грн.

- 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

51,9 тис.грн.

 

4. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в сумі 3680,1 тис.грн.:

4.1.За головними розпорядниками коштів:

Соціальний захист населення                                                                3680,1 тис.грн.

 

4.2. За програмною класифікацією видатків:

4.2.1.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4238,3 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

4238,3 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • поточні видатки

4238,3 тис.грн.

 

КПКВ 1513011 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги»

100,0 тис.грн.

 

КПКВ 1513013 «Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги»

30,0 тис.грн.

 

КПКВ 1513014 «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням»

30,0 тис.грн.

 

КПКВ 1513016 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»

3468,2 тис.грн.

 

КПКВ 1511060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)»

51,9 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік в межах головного розпорядника коштів:

5.1.

Районна рада

 

 

Збільшити асигнування на:

12,484 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • заробітна плата

12,326 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

12,326 тис.грн.

 

 • поточні видатки

0,158 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

0,158 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

12,484 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

12,413 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

12,413 тис.грн.

 

 • поточні видатки

0,071 тис.грн.

 

КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

0,071 тис.грн.

5.2.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

 

Збільшити асигнування на:

379,8 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • заробітна плата

316,76 тис.грн.

 

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим сад-ком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцея-ми, гімназіями, колегіумами»

315,1 тис.грн.

 

КПКВ 1013131 «Центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді»

1,66 тис.грн.

 

 • нарахування на заробітну плату

57,04 тис.грн.

 

КПКВ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим сад-ком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцея-ми, гімназіями, колегіумами»

56,8 тис.грн.

 

КПКВ 1013131 «Центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді»

0,24 тис.грн.

 

 • поточні видатки

6,0 тис.грн.

 

КПКВ 1013132 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

6,0 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

379,8 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • заробітна плата

315,1 тис.грн.

 

КПКВ 1011010 «Дошкільна освiта»

148,3 тис.грн.

 

КПКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

44,8 тис.грн.

 

КПКВ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»

70,0 тис.грн.

 

КПКВ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»

52,0 тис.грн.

 

 • нарахування на заробітну плату

56,8 тис.грн.

 

КПКВ 1011010 «Дошкільна освiта»

23,3 тис.грн.

 

КПКВ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

10,2 тис.грн.

 

КПКВ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»

9,4 тис.грн.

 

КПКВ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування»

13,9 тис.грн.

 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1,34 тис.грн.

 

КПКВ 1013131 «Центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді»

1,34 тис.грн.

 

 • поточні видатки

6,56 тис.грн.

 

КПКВ 1013131 «Центри соціальних служб для дітей, сім»ї та молоді»

6,56 тис.грн.

5.3.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

 

Збільшити асигнування на:

96,485 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • поточні видатки

96,485 тис.грн.

 

КПКВ 1513021 «Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу»

8,81 тис.грн.

 

КПКВ 1513024 «Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива»

4,324 тис.грн.

 

КПКВ 1513025 «Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу»

3,351 тис.грн.

 

КПКВ 1513045 “ Надання допомоги на дітей одиноким матерям ”

80,0 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

96,485 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • поточні видатки

96,485 тис.грн.

 

КПКВ 1513026 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»

16,485 тис.грн.

 

КПКВ 1513048 “Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям ”

 

80,0 тис.грн.

5.4.

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

Збільшити асигнування на:

145,8 тис.грн.

 

 • заробітна плата

139,3 тис.грн.

 

КПКВ 2414060 «Бібліотеки»

30,14 тис.грн.

 

КПКВ 2414070 «Музеї і виставки»

18,675 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

71,375 тис.грн.

 

КПКВ 2414200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи»

19,11 тис.грн.

 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

6,5 тис.грн.

 

КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дiтей»

6,5 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

145,8 тис.грн.

 

з них на:

 

 

 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв

108,645 тис.грн.

 

КПКВ 2414060 «Бібліотеки»

28,2 тис.грн.

 

КПКВ 2414070 «Музеї і виставки»

9,375 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

60,79 тис.грн.

 

КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дiтей»

0,2 тис.грн.

 

КПКВ 2414200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи»

10,08 тис.грн.

 

 • поточні видатки

37,155 тис.грн.

 

КПКВ 2414060 «Бібліотеки»

1,94 тис.грн.

 

КПКВ 2414070 «Музеї і виставки»

9,3 тис.грн.

 

КПКВ 2414090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу»

16,885 тис.грн.

 

КПКВ 2414200 «Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи»

9,03 тис.грн.

5.5.

Служба у справах дітей

5,0 тис.грн.

 

Збільшити асигнування на:

 

 

 • поточні видатки

5,0 тис.грн.

 

КПКВ 2013112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»

5,0 тис.грн.

5.6.

Фінансове управління райдержадміністрації

5,0 тис.грн.

 

Зменшити асигнування на:

 

 

з них на:

 

 

 • поточні трансферти

5,0 тис.грн.

 

КПКВ 7618370 » Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»

5,0 тис.грн.

        

6. Затвердити договори про міжбюджетні трансферти на 2017 рік (додається).

7. Затвердити розподіл міжбюджетних трансфертів згідно з додатком № 1.

8. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році (додаток № 7 типового рішення), згідно з додатком № 2.

 9. Внести зміни в рішення Бережанської районної ради від 26 вересня 2017 року № 252   «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», виклавши:

- пункт 2.2.3 в такій редакції «….. КПКВ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»»;

- пункт 4.3.1. в такій редакції «……КПКВ 2414100 «Школи естетичного виховання дітей»»

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

  

Голова Бережанської

районної ради                                           В.Ф.БІЛИК