Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Опубліковано 27 грудня 2017 року

*Проект цього рішення підпадає під дію Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення районної ради «Про затвердження тарифів на проведення щоденного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

     Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV, на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Бережанська районна рада буде вносити на розгляд сесії Бережанської районної ради проект рішення «Про затвердження тарифів на проведення щоденного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» .                                                      

       Розробник проекту вказаного рішення : Бережанська центральна районна комунальна лікарня.

       Адреса : 47501, Тернопільська область, Бережанський район, м.Бережани, вул.Степана Бандери, 21, тел./факс (03548) 2-16-09, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

       Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення Бережанської районної ради «Про затвердження тарифів на проведення щоденного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» від фізичних осіб, бюджетних установ та інших підприємств, установ та організацій приймаються в письмовій формі комунальним підприємством - Бережанська центральна районна комунальна    лікарня   протягом місяця  з дати опублікування.  

Контактні телефони: 03548-2-16-09, 03548-2-34-32.

 

1.Визначення та аналіз проблеми 

       Даний регуляторний акт розроблено з метою впорядкування відносин у сфері надання платних медичних послуг.

       Протягом попередніх років зростала заробітна плата працівників охорони здоров’я, змінився процент нарахувань на заробітну плату. Це призвело до виходу вартості надання медичних послуг за межу собівартості.

       Враховуючи фактичні витрати на охорону здоров’я району виникла необхідність затвердження нових розрахунків вартості надання платних медичних послуг.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», від 02.03.2016р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» Бережанська центральна районна комунальна лікарня надає суб’єктам господарювання та населенню таку платну медичну послугу:

 

з/п

Вид послуги

1

Проведення щоденного передрейсового та післярейсового

медичних оглядів водіїв транспортних засобів відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» (затрати на 1 огляд водія в день)

Окремо на дану медичну послугу, що надається, складено економічно обґрунтовану калькуляцію затрат.

 

2. Визначення цілей прийняття рішення 

     Основною метою прийняття зазначеного рішення є:

встановлення платних медичних послуг в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, забезпечення доступності платних послуг для населення, незалежно від рівня їх грошових доходів, забезпечення стабільного функціонування госпрозрахункового відділення лікарні, ефективне, безперебійне та якісне надання послуг населенню, захист інтересів споживачів, сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду бюджету, які в свою чергу будуть спрямовані на покриття видатків, пов’язаних із організацією та наданням платних послуг, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондами кошторису, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних із виконанням основних функцій лікарні, які не забезпечені (або частково забезпечені) асигнуваннями із загального фонду бюджету у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002р. №659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» та «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228.

     Платні медичні послуги, що надаються населенню району є додатковими послугами Бережанської центральної районної комунальної лікарні і здійснюються окремо від основної діяльності закладу.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

     Альтернативні способи досягнення цілі відсутні, бо в іншому випадку це не відповідатиме вимогам діючого законодавства.

     Забезпечення виживання закладів охорони здоров’я в умовах жорсткої конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, володіння сучасними технологіями та придбання сучасного медичного обладнання.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми 

     Проектом рішення районної ради «Про затвердження тарифів на проведення щоденного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» запроваджується встановлення тарифів на медичні послуги, які надаються Бережанською центральною районною комунальною лікарнею на платній основі.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей 

     Проект розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» та від 11.07.2002 р. №989 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», додатком до якої встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково – дослідних установах. Платні послуги, що надаються населенню району, являються додатковими послугами лікувального закладу і здійснюються окремо від основної діяльності установи. Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.

 

6. Визначення очікуваних результатів - метод аналізу вигод та витрат 

     Методи одержання результатів відстеження:

звітність Бережанської центральної районної комунальної лікарні щодо надходження та використання коштів від платних послуг, виконання відповідної законодавчої та правової бази у сфері надання платних медичних послуг, здійснення порівняльного аналізу.

     Враховуючи соціальну необхідність у ефективному, безперебійному та якісному наданні платних послуг населенню та забезпеченні стабільного функціонування відділень лікарень запроваджено державне регулювання цін на основні платні медичні послуги.

 

7. Визначення показників результативності регуляторного акту

     Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності:

дані щомісячних звітів по наданню платних послуг, дані моніторингу цін на медикаменти, діючі законодавчі акти про оплату праці, дані про рівень діючих тарифів на комунальні послуги, діючі законодавчі акти з питань ціноутворення.

   Прийняття рішення допоможе забезпечити державне регулювання тарифів на платні послуги, що надаються Бережанською центральною районною комунальною лікарнею. Реалізація проекту не потребує матеріальних та інших витрат.

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

     Результативність регуляторного акта здійснюється за допомогою відстеження статистичних даних та фінансових звітів.

  

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

_______________сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “ ___ ”________ 2018 р.                                    № ______

м. Бережани

 

Про затвердження платних медичних послуг,

які надаються Бережанською центральною

районною комунальною лікарнею 

 

Керуючись ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» та від 11 липня 2002 року №989 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», розглянувши звернення головного лікаря Бережанської центральної районної комунальної лікарні  від 27.12.2017 р. № 905 та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва,  районна рада

 

вирішила: 

1.  Затвердити платну медичну послугу, яка надаються Бережанською центральною районною комунальною лікарнею (додаток №1),

2. Головному лікарю Бережанської центральної районної комунальної лікарні:

- довести Прейскурант вартості проведення щоденного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» до відома керівництва відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»;

- організацію надання платних послуг здійснювати відповідно до чинного законодавства.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та підприємництва.

 

Голова Бережанської

районної ради                                                    В.Ф.БІЛИК  

Додаток № 1

до рішення Бережанської

            районної ради  

                                                                                                                від «__» _______ 2018 року

                                                                                                                 № _____  

 

Прейскурант

вартості проведення щоденного передрейсового та післярейсового

медичних оглядів водіїв транспортних засобів

відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів

і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

 

№ з/п

 

 

Назва послуги

 

Вартість послуги

(грн.)

 

 

1.

 

Проведення щоденного передрейсового та післярейсового

медичних оглядів водіїв транспортних засобів

відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» (затрати на 1 огляд водія в день)

 

 

9,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                 В.Ф.Соломко