Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

___________________сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

від “ _________________2018 р.                                                    № ___

м.Бережани

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки, що надається в оренду ПП «Галицькі

аграрні інвестиції» за межами населеного

пункту на території Шибалинської

сільської ради

 

 

Розглянувши звернення приватного підприємства «Галицькі аграрні інвестиції» від 27.12.2017 року № 2812, щодо затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки, що надається в оренду за межами населеного пункту на території Шибалинської сільської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, агропромислового розвитку, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель» Бережанська районна рада

вирішила:

 

Затвердити технічну документацію по нормативно грошовій оцінці земельної ділянки сільськогосподарського призначення для подальшої оренди, площею 11,8767 га, кадастровий номер 6120489400:02:001:1213, за межами населеного пункту на території Шибалинської сільської ради Бережанського району Тернопільської області, вартість земельної ділянки – 321494,77 грн. (триста двадцять одна тисяча чотириста дев'яносто чотири гривні, 77 коп.);

 

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                               В.Ф. БІЛИК