Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

 

 

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А    Р А Й О Н Н А  Р А Д А

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

 

Двадцять восьма сесія

 

Рішення

 

«22» грудня 2017 року                                                        №296      

 

Про  районний  бюджет

на  2018   рік

 

Бережанська районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                     Визначити на 2018 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 290792,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 289517,2 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1275,6 тис.грн. згідно з додатком         № 1 цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 288311,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  288247,7 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2545,1 тис. грн. , в тому числі видатки бюджету розвитку 1269,5 тис.грн. ;

- профіцит районного  бюджету у сумі 1269,5 тис. грн., в тому числі загального фонду бюджету 1269,5 тис. грн.  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1269,5 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 288247,7 тис. грн. та спеціальному фонду 2545,1 тис. грн. згідно з додатком  № 3 до цього рішення.

 

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  100,0 тис. гривень.

 

 4.  Затвердити  на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 251,0 тис. гривень.

 

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

придбання продуктів харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування державного боргу;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об»єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар»єрних функцій зони відчудження;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та\або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

заходи, пов»язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

здійснення розвідувальної діяльності;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу;

виплати за державними деривативами.

        6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Бережанської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першо-черговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10.  Додатки № 1, 2, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Рішення вступає в дію з першого січня 2018 року.

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                                                             В.Ф.Білик