Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Додаток 1
до рішення ради
від 23.12.2016 р. № 166
Доходи Районний бюджет на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   10 697 000,00 10 697 000,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   10 697 000,00 10 697 000,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 10 697 000,00 10 697 000,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 7 432 000,00 7 432 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3 170 000,00 3 170 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   794 500,00 503 000,00 291 500,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   296 000,00 296 000,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   294 000,00 294 000,00 0,00 0,00
21080500 Інші надходження  290 000,00 290 000,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  207 000,00 207 000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 207 000,00 207 000,00 0,00 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   291 500,00 0,00 291 500,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  171 500,00 0,00 171 500,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  150 500,00 0,00 150 500,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  16 000,00 0,00 16 000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   120 000,00 0,00 120 000,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  120 000,00 0,00 120 000,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   1 991 848,00 0,00 1 991 848,00 1 991 848,00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   1 991 848,00 0,00 1 991 848,00 1 991 848,00
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності   1 991 848,00 0,00 1 991 848,00 1 991 848,00
РАЗОМ ДОХОДІВ   13 483 348,00 11 200 000,00 2 283 348,00 1 991 848,00
40000000 Офіційні трансферти   94 171 400,00 94 171 400,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   94 171 400,00 94 171 400,00 0,00 0,00
41020000 Дотації   22 919 300,00 22 919 300,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 11 609 300,00 11 609 300,00 0,00 0,00
41020400 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам   11 310 000,00 11 310 000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   71 252 100,00 71 252 100,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 38 249 700,00 38 249 700,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 32 952 400,00 32 952 400,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   107 654 748,00 105 371 400,00 2 283 348,00 1 991 848,00
Заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради В.Ф.Соломко