Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк
Додаток №3
до рішення ради
від 23.12.2016 р. № 166
РОЗПОДІЛ
видатків Районний бюджет на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Бережанська районна рада 1 600 000,00 1 600 000,00 1 088 000,00 103 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00
0110000       1 600 000,00 1 600 000,00 1 088 000,00 103 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00
0110060 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 1 500 000,00 1 500 000,00 1 088 000,00 103 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
0117210     Підтримка засобів масової інформації 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
0300000     Бережанська районна державна адміністрація 37 134 100,00 37 134 100,00 0,00 0,00 0,00 251 645,00 0,00 0,00 0,00 251 645,00 251 645,00 37 385 745,00
0310000     Бережанська районна державна адміністрація 37 134 100,00 37 134 100,00 0,00 0,00 0,00 251 645,00 0,00 0,00 0,00 251 645,00 251 645,00 37 385 745,00
0312010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 27 097 893,00 27 097 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 097 893,00
0312180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 10 026 207,00 10 026 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 026 207,00
0312220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров`я 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
0316310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 645,00 0,00 0,00 0,00 251 645,00 251 645,00 251 645,00
1000000     Відділ освіти Бережанської РДА 55 007 900,00 55 007 900,00 40 421 612,00 3 047 900,00 0,00 3 616 879,00 176 000,00 0,00 0,00 3 440 879,00 3 440 879,00 58 624 779,00
1010000       55 007 900,00 55 007 900,00 40 421 612,00 3 047 900,00 0,00 3 616 879,00 176 000,00 0,00 0,00 3 440 879,00 3 440 879,00 58 624 779,00
1011010 1010 0910 Дошкільна освіта 2 914 165,00 2 914 165,00 1 860 000,00 232 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 924 165,00
1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 49 090 650,00 49 090 650,00 36 571 370,00 2 694 050,00 0,00 822 367,00 166 000,00 0,00 0,00 656 367,00 656 367,00 49 913 017,00
1011100 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 543 700,00 543 700,00 410 000,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 700,00
1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 390 000,00 390 000,00 260 459,00 27 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00
1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 772 480,00 772 480,00 560 800,00 53 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772 480,00
1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 855 095,00 855 095,00 580 000,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 095,00
1011260 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 1 810,00 1 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 810,00
1013130 3131 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 150 000,00 150 000,00 115 983,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00
1013160 3160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
1015030 5031 0810 Фінансова підтримка фізкультурно-спортивного руху 90 000,00 90 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
1015033 5033 0810 Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства `Колос` 90 000,00 90 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00
1016310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 784 512,00 0,00 0,00 0,00 2 784 512,00 2 784 512,00 2 784 512,00
1500000     Управління праці та соціального захисту населення Бережанської районної державної адміністрації 3 300 000,00 3 300 000,00 2 580 000,00 45 000,00 0,00 210 203,00 0,00 0,00 0,00 210 203,00 210 203,00 3 510 203,00
1510000       3 300 000,00 3 300 000,00 2 580 000,00 45 000,00 0,00 210 203,00 0,00 0,00 0,00 210 203,00 210 203,00 3 510 203,00
1513100     Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам в установах соціального обслуговування 3 200 000,00 3 200 000,00 2 580 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00
1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування 3 200 000,00 3 200 000,00 2 580 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00
1513180     Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
1516310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 203,00 0,00 0,00 0,00 210 203,00 210 203,00 210 203,00
2400000     Відділ культури і туризму Бережанської РДА 5 700 000,00 5 700 000,00 4 022 500,00 612 000,00 0,00 634 021,00 110 000,00 38 000,00 8 300,00 524 021,00 518 521,00 6 334 021,00
2410000       5 700 000,00 5 700 000,00 4 022 500,00 612 000,00 0,00 634 021,00 110 000,00 38 000,00 8 300,00 524 021,00 518 521,00 6 334 021,00
2414060 4060 0824 Бiблiотеки 1 685 000,00 1 685 000,00 1 220 600,00 110 000,00 0,00 11 000,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 1 696 000,00
2414070 4070 0824 Музеї i виставки 398 400,00 398 400,00 270 800,00 55 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 900,00
2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2 646 100,00 2 646 100,00 1 818 500,00 372 000,00 0,00 586 521,00 68 000,00 20 000,00 8 000,00 518 521,00 518 521,00 3 232 621,00
2414100 4100 0960 Школи естетичного виховання дiтей 648 900,00 648 900,00 488 400,00 50 000,00 0,00 33 000,00 33 000,00 18 000,00 300,00 0,00 0,00 681 900,00
2414120 4200 0829 Інші заходи і заклади 321 600,00 321 600,00 224 200,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 600,00
7600000     Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
7610000     Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
7618010 8010 0133 Резервний фонд 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
    Всього 102 942 000,00 102 742 000,00 48 112 112,00 3 808 730,00 0,00 4 712 748,00 286 000,00 38 000,00 8 300,00 4 426 748,00 4 421 248,00 107 654 748,00
Заступник керуючого справами виконавчого апарату районної ради В.Ф.Соломко