Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять девята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 01 ” лютого 2018 р.                                                            № 306

м. Бережани

Про внесення змін та доповнень до районної

програми сприяння поліції у підвищенні рівня

безпеки громадян на території Бережанського

району Тернопільської області на 2017-2019 роки

 

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін та доповнень до районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами, Бережанська районна рада

 

в и р і ш и л а :

1. У розділі 1 Паспорт Програми:

1) у пункті 9 суму "169 тис. гривень" замінити на суму "219 тис. гривень".

2) у підпункті 1 пункту 9 суму ,"169 тис. гривень" замінити на суму "219 тис. гривень".

2. У розділі 4 "Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми":

1) в абзаці третьому  таблицю викласти в такій редакції:

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування,

(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.):

2017

рік

2018

рік

2019 

рік

Районний бюджет

219

69

100

50

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

219

69

100

50

3. розділу 5 "Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники" доповнити словами:

"- покращення умов тримання затриманих та осіб, які тримаються під вартою в ізоляторі тимчасового тримання ".

4. Розділі 6 "Напрями діяльності та заходи районної програми сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки громадян на території Бережанського району Тернопільської області на 2017-2019 роки" доповнити пунктом 13 згідно додатку.

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань місцевого самоврядування, законності та взаємодії з правоохоронними органами.

 

Голова Бережанської

районної ради                                           В.Ф.БІЛИК