Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять девята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “ 01 ” лютого 2018 р.                                                            № 307

м. Бережани

 

Про внесення змін до районної

програми розвитку малого і середнього

підприємництва на 2017-2018 роки

 

 

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про внесення змін до районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки, беручи до уваги рекомендацію постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку,фінансів, бюджету та підприємництва, районна рада

 

вирішила:

 

1.У розділі 7 основні заходи з реалізації районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки підрозділ 7.3. ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва доповнити підпунктами такого значення:

 

п/

п

Пріори-тетні завдання

Зміст заходу

Термін вико-нання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Вартість тис.грн.

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

 

7.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва

 

 

сприяння розвитку бізнес-інкубаторів та інших елементів інфраструктури малого і середнього підприємництва, у тому числі на базі відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

2017-2018

роки

відділ еконо-мічного розвитку районної державної адміністрації

позабю-джетні кошти

в межах кошторис-них витрат

 

 

забезпечити створення та функціонування веб-сторінки Центру підтримки підприємництва при відділі економічного розвитку районної державної адміністрації

2017-2018

роки

відділ еконо-мічного розвитку районної державної адміністрації

районний бюджет

 

2,0

 

2.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку,фінансів, бюджету та підприємництва.

 

 

 

 

Голова Бережанської

районної ради                                           В.Ф.БІЛИК