Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

Друк

Б Е Р Е Ж А Н С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Двадцять девята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від “ 01 ” лютого 2018 р.                                                            № 315

м. Бережани

 

Про преміювання

голови районної ради

 

Відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради, в межах кошторису витрат на утримання виконавчого апарату районної ради та економії фонду оплати праці, районна рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Преміювати Білика Василя Федоровича, голову районної ради, в розмірі середньомісячної заробітної плати з нагоди 50-річчя від Дня народження.

 

2. Головному бухгалтеру виконавчого апарату районної ради провести відповідні нарахування.

 

 

  

Голова Бережанської

районної ради                                           В.Ф.БІЛИК