Бережанська Районна Рада

e-mail: office@berezhany-rrada.gov.ua

З питань місцевого самоврядування, законності та
Друк

Б Е Р Е Ж АН С Ь К А   Р А Й О Н Н А   Р А Д А

 

П Р О Т О К О Л   № 18

 

з питань місцевого самоврядування, законності

та взаємодії з правоохоронними органами

 

26.09.2017 р.                                                                                                                                           м. Бережани

зал засідань районної ради

Всього членів комісії : 4

На засіданні присутні : 4

Голіний І.Б.

Соколовський Н.О.

Воврик О.М.

Карплюк О.І.

 

В роботі комісії взяли участь:

Кміта Л.І.      – консультант відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.  

                                              

 

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й:

1.  Про рішення щодо списання основних засобів.

2.  Про звернення депутатів Рівненської районної ради до Верховної Ради України щодо скасування депутатської недоторканості народних депутатів України.

 

СЛУХАЛИ:         Про рішення щодо списання основних засобів.

ІНФОРМУВАВ:  Голіний І.Б.     

ВИРІШИЛИ:       Рекомендувати сесії районної ради розглянути дане питання про прийняття рішення щодо списання

                              основних засобів.

Результати голосування:  за              – 4

                                             проти        – 0

                                             утримався – 0

 

СЛУХАЛИ:        Про звернення депутатів Рівненської районної ради до Верховної Ради України щодо скасування

                            депутатської недоторканості народних депутатів України.

ІНФОРМУВАВ:Голіний І.Б.

ВИРІШИЛИ:     Взято до відома.

Результати голосування:  за              – 4

                                              проти        – 0

                                              утримався – 0

 

Голова комісії:                                       І.Б.Голіний

 

Секретар комісії                                    О.І.Карплюк

 


Сторінка 1 з 16